De gemeente en de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) zijn voorbereid op noodsituaties in Waddinxveen. Bent u zelf ook voorbereid?

Wees voorbereid op een noodsituatie

Bekijk hoe u zich kunt voorbereiden op noodsituaties zoals extreem weer, brand, explosiegevaar of terrorisme op de website van Veiligheidsregio Hollands Midden. Zorg daarnaast dat u NL-Alert heeft ingesteld zodat de overheid u kan informeren tijdens een noodsituatie.

Wilt u zien welke risico’s er in Waddinxveen zijn? Bekijk dan de risicokaart.

Blijf op de hoogte tijdens een noodsituatie in Waddinxveen

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een officiële calamiteiten-voorlichtingswebsite, www.hollandsmiddenveilig.nl. Hier is actuele informatie te vinden in geval van een calamiteit, crisis, weeralarm of ramp. Als dat nodig is, wordt er ook gecommuniceerd via www.crisis.nl; een landelijke website van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De gemeente Waddinxveen communiceert bij grote incidenten zelf via haar eigen communicatiemiddelen. Denk aan de eigen website, twitter en, als dat nodig is, bewonersbrieven of geluidswagens.

Bij grote incidenten/rampen communiceert de gemeente ook via Omroep West, de regionale calamiteitenzender. Officiële berichten over de ramp geeft Omroep West door via de radio (89.3 FM), TV West en website.