De gemeente heeft de mogelijkheden die er voor u zijn en wat u zelf kunt doen in deze tijd op een rij gezet. 

Actuele informatie vindt u op de website van de rijksoverheid. Daar staat ook een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden voor ondernemers. Wat kunt u bijvoorbeeld doen met de reiskostenvergoeding die uw werknemers krijgen of kunt u medewerkers verplichten vrije dagen op te nemen. Dit overzicht vindt u ook op de website van de Kamer van Koophandel.

Heeft u kinderen?

Alle kinderen moeten 100% mee kunnen doen aan alle schoolactiviteiten. Want nu meedoen, is straks meetellen.

Helaas kan het voorkomen dat u door de coronamaatregelen (tijdelijk) minder kunt besteden. Is het lastig om de ouderbijdrage, de schoolreis, een fiets, een laptop voor op school of een verjaardagstraktatie te betalen? Sam& of Leergeld Waddinxveen springt bij.

Doe een aanvraag

Wilt u dat uw kinderen blijven voetballen, hockeyen of naar scouting gaan, net als hun vriendjes en vriendinnetjes? Of is het lastig om de muziekles te betalen? Neem voor de contributies voor sport en cultuur contact op met de gemeente en doe een aanvraag.

Bijdrage maatschappelijke activiteiten

 

SAM& voor alle kinderen

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Ondernemers die in Q4 2021, Q1 2022 of in beide kwartalen minimaal 20% omzetverlies verwachten kunnen de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. De TVL wordt berekend met het omzetverlies, het percentage vaste lasten en een subsidiepercentage van 100%. TVL Q4 2021 en TVL Q1 2022 hebben dezelfde voorwaarden als TVL Q3 2021.

De TVL voor Q4 2021 aanvragen kan via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl vanaf 20 december 2021 t/m 28 januari 2022 17.00 uur. Aanvragen voor TVL Q1 2022 kan zodra de regeling open staat.

Meer informatie vindt u bij de RVO

Starters

Starters krijgen ondersteuning om de coronacrisis door te komen. Het Overbruggingskrediet Starters is een microkrediet bedoeld voor ondernemers die in de 1e helft van 2020 zijn gestart. Het microkrediet is maximaal 35.000 euro. Dit kan gebruikt worden voor werkkapitaal en investeringen.
Het Overbruggingskrediet Starters kan tot en met Q2 van 2022 aangevraagd worden. Kijk voor meer informatie op de website van de Kamer van Koophandel.

NOW

Met de NOW-regeling kun je personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. Ook startende ondernemers met personeel die een startdatum hebben tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 kunnen een aanvraag indienen.

Bedrijven die minimaal een omzetverlies van 20% hebben, en ondernemers die gestart zijn tussen 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021, kunnen een aanvraag doen. De NOW5 en NOW6 zijn er voor bedrijven die door corona minder of geen werk hebben voor hun personeel. De tegemoetkoming voor de loonkosten kan worden aangevraagd voor vast en flexibel personeel.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Evenementen

De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) biedt steun aan organisatoren van evenementen die niet in aanmerking komen voor de garantieregeling evenementen (TRSEC). De ATE 2021 vergoedt de gemaakte kosten van evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 niet zijn doorgegaan, vanwege een evenementenverbod van de Rijksoverheid. Naar verwachting wordt de ATE voor 2021 eind januari 2022 geopend.
Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Belastingmaatregelen

Het kabinet heeft besloten het belastinguitstel voor ondernemers automatisch te verlengen tot eind 2021. Dit geldt voor betalingen die onder het coronabesluit vallen, tot en met 31 januari 2022. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. Ook de invorderingsrente blijft een half jaar langer bijna 0%; tot 1 juli 2022. Dit was januari 2022. De terugbetaling van de belastingschuld start nog steeds vanaf 1 oktober 2022. Ondernemers krijgen dan 5 jaar de tijd om de belastingschuld af te lossen.
Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Bbz biedt een alternatief voor Tozo

Per 1 oktober is er een einde gekomen aan de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben kunnen nog wel een beroep doen op een reguliere regeling: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).
Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. Ben u Waddinxveense ondernemer? Meer informatie over het aanvragen in Waddinxveen vindt u op onze website.

Organisaties

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft een ‘wegwijzer’, met antwoorden op vragen over het voorbereiden op bedrijfsrisico’s, het omgaan met gezondheidsrisico’s voor werknemers.

De Kamer van Koophandel heeft een loket voor ondernemers. Hier kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld voorraden, personeel en financiële gevolgen. Dit loket is ook telefonisch bereikbaar via 08002117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur). Specialisten zitten klaar om u te helpen bij vragen over regelingen, hoe je moet handelen in sommige gevallen en advies wat nu te doen.

Business.gov

For non Dutch speaking entrepreneurs the information can be found at the Business.gov.

Belastingdienst

Ondernemers die getroffen worden door het coronavirus kunnen uitstel van hun belastingbetaling aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland brengt in kaart wat de gevolgen zijn voor zaken doen met andere landen. Kijk voor een overzicht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Of bekijk de informatie over handelsmissies.

Buitenlandse zaken

Voor een overzicht van alle reisadviezen kunt u terecht op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

UWV

Op de website van het UWV staat een overzicht met veelgestelde vragen voor werkgevers.

Criminelen maken misbruik van coronacrisis

Veel horecaondernemingen hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Ondernemers kunnen vaak moeilijk het hoofd boven water houden. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in de horeca te investeren. De grote contante geldstromen die in de horeca normaal zijn, maken het mogelijk om geld wit te wassen en bijvoorbeeld drugshandel of illegaal gokken te faciliteren. Ze bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’, waaruit het vervolgens lastig ontsnappen is.

Kansen voor georganiseerde criminaliteit in de horeca

Witwassen: criminelen kunnen investeren in noodlijdende horecabedrijven en zo hun contante geld witwassen.

Imperium: de crisis maakt het makkelijker om te investeren in horecabedrijven en in korte tijd een horeca-imperium op te bouwen.

Misbruik: leegstaande panden kunnen aantrekkelijk zijn voor criminele activiteiten, zoals illegaal gokken of drugshandel.

Ook ondernemers in het buitengebied hebben soms moeite om het hoofd boven water te houden. Criminelen zien dit ook en proberen juist in deze tijd hun slag te slaan. Ze benaderen eigenaren van loodsen en schuren en bieden hen veel geld om een ruimte te huren, bijvoorbeeld voor een drugslab of opslagplaats voor illegale handelswaar.

Kansen voor criminaliteit in het buitengebied

Drugsproductie: gebouwen in het buitengebied worden gebruikt voor de productie van hennep en synthetische drugs. Ondernemers worden benaderd door criminelen, met veel geld, dwang of intimidatie. Wie eenmaal in zee is gegaan met criminelen, komt hier meestal niet zo makkelijk vanaf.

Opslag: De schuren en loodsen kunnen gebruikt worden voor de opslag van drugs, gestolen voertuigen en (illegale) handelswaar

Milieucriminaliteit: De kans op milieucriminaliteit neemt toe omdat het toezicht vanuit de overheid in sommige gebieden in deze periode minder is dan normaal. Denk aan het uitrijden van verontreinigde mest over landerijen of dumping van drugsafval in natuurgebieden. Het gaat vaak om gevaarlijke stoffen die de gezondheid van mensen ernstig (kunnen) schaden en nadelige gevolgen hebben voor het milieu.

Criminele inmenging: Verkoop van vastgoed en percelen of een aanbod voor een lening kan bijzonder welkom zijn. Criminele weldoeners gebruiken hun investering echter om geld wit te wassen.

Ziet u verdachte situaties in uw omgeving, of bent u benaderd door criminelen? Meld dit dan bij de politie via 09008844. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 08007000 of op of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Lokale ondernemers helpen

Ondernemers in Waddinxveen hebben het moeilijk. Als inwoner kunt u onze lokale ondernemers helpen door lokaal uw inkopen te doen. Daarom heeft het Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW) een website voor lokale ondernemers ontwikkelt.

Bent u lokale ondernemer en bent u nog open of levert u producten of diensten? Dan kunt u zich aanmelden via www.winkeleninwaddinxveen.nl.

Arbeidsmigranten, vragen en antwoorden

Lees de veelgestelde vragen en antwoorden voor arbeidsmigranten en werkgevers van arbeidsmigranten.

Voorlichtingsposters in meerdere talen

De rijksoverheid heeft voorlichtingsposters in diverse talen opgesteld. U vindt ze op de webiste van het rijk

Op deze poster staat ook het telefoonnummer en website waar mensen terecht kunnen voor vragen over het virus. De talen zijn Engels, Spaans, Arabisch, Pagiamento, Papiamentu, Pools en Turks. Print deze poster en hang deze in uw bedrijf op, zodat elke werknemer de situatie begrijpt.

Advies of hulp van Stichting Ondernemersklankbord (OKB) en het Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW)

Stichting Ondernemersklankbord (OKB)

De stichting Ondernemersklankbord biedt gratis advies aan ondernemers in deze moeilijke periode. Voor meer informatie en contact gaat u naar de website van Stichting Ondernemersklankbord.

Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW)

Ook bij het Ondernemersplatform Waddinxveen kunt u met vragen terecht.

U kunt ook contact met de gemeente Waddinxveen opnemen tijdens onze openingstijden via telefoonnummer 14 0182.