Verlenging terrassenseizoen in winter

De gemeente Waddinxveen heeft besloten dat horecaondernemers op aanvraag de zomerterrassen in de winter mogen laten staan. Hiermee komt de gemeente de horecaondernemers tegemoet die zwaar zijn geraakt door de Coronacrisis. De verlenging is alleen mogelijk voor de zomerterrassen waar al een vergunning voor was verleend. De verlenging is niet bedoeld voor de specifieke uitbreiding die was toegestaan tijdens de zomerperiode. Als u een verlenging van het terrassenseizoen wilt, neem dan contact op met de gemeente Waddinxveen via het tel nummer 14 0182 en vraag naar Anja de Vos.

Derde noodsteunpakket vanaf 1 oktober 2020 (Tozo 3)

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt door tot in 2021 en heeft drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. Meer informatie vindt u op de pagina van de rijksoverheid

Ga naar de pagina voor de aanvraag Tozo 3

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) / Bbz

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die in de knel komen door de coronacrisis. Het gaat om inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Die ondersteuning bedraagt maximaal € 1.512,90 netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Ook kunt u misschien in aanmerking komen voor een lening voor bedrijfskapitaal als uw onderneming door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen is gekomen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.

Wie een beroep doet op de Tozo-regeling, moet aan de gemeente alle inlichtingen geven die nodig zijn om het recht op en de hoogte van de uitkering te kunnen bepalen. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan vordert de gemeente de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering ten onrechte is verstrekt.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor Tozo? Doe dan de eerst de Tozo-check. Voor een actueel overzicht verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid 

Heeft u vragen? Wilt u ons dan mailen via administratie-uitkeringen@waddinxveen.nl? Wij zullen de mail snel beantwoorden. Bellen kan ook via 140182.

 

 

Criminelen maken misbruik van coronacrisis

Veel horecaondernemingen hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Ondernemers kunnen vaak moeilijk het hoofd boven water houden. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in de horeca te investeren. De grote contante geldstromen die in de horeca normaal zijn, maken het mogelijk om geld wit te wassen en bijvoorbeeld drugshandel of illegaal gokken te faciliteren. Ze bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’, waaruit het vervolgens lastig ontsnappen is.

Kansen voor georganiseerde criminaliteit in de horeca

  • Witwassen: criminelen kunnen investeren in noodlijdende horecabedrijven en zo hun contante geld witwassen.
  • Imperium: de crisis maakt het makkelijker om te investeren in horecabedrijven en in korte tijd een horeca-imperium op te bouwen.
  • Misbruik: leegstaande panden kunnen aantrekkelijk zijn voor criminele activiteiten, zoals illegaal gokken of drugshandel.

Ook ondernemers in het buitengebied hebben soms moeite om het hoofd boven water te houden. Criminelen zien dit ook en proberen juist in deze tijd hun slag te slaan. Ze benaderen eigenaren van loodsen en schuren en bieden hen veel geld om een ruimte te huren, bijvoorbeeld voor een drugslab of opslagplaats voor illegale handelswaar.

Kansen voor criminaliteit in het buitengebied

  • Drugsproductie: gebouwen in het buitengebied worden gebruikt voor de productie van hennep en synthetische drugs. Ondernemers worden benaderd door criminelen, met veel geld, dwang of intimidatie. Wie eenmaal in zee is gegaan met criminelen, komt hier meestal niet zo makkelijk vanaf.
  • Opslag: De schuren en loodsen kunnen gebruikt worden voor de opslag van drugs, gestolen voertuigen en (illegale) handelswaar
  • Milieucriminaliteit: De kans op milieucriminaliteit neemt toe omdat het toezicht vanuit de overheid in sommige gebieden in deze periode minder is dan normaal. Denk aan het uitrijden van verontreinigde mest over landerijen of dumping van drugsafval in natuurgebieden. Het gaat vaak om gevaarlijke stoffen die de gezondheid van mensen ernstig (kunnen) schaden en nadelige gevolgen hebben voor het milieu.
  • Criminele inmenging: Verkoop van vastgoed en percelen of een aanbod voor een lening kan bijzonder welkom zijn. Criminele weldoeners gebruiken hun investering echter om geld wit te wassen.

 

Ziet u verdachte situaties in uw omgeving, of bent u benaderd door criminelen? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of op of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Maatregelen vanuit het rijk

Lokale ondernemers helpen

Ondernemers in Waddinxveen hebben het moeilijk. Als inwoner kunt u onze lokale ondernemers helpen door lokaal uw inkopen te doen. Daarom heeft het Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW) een website voor lokale ondernemers ontwikkelt.

Bent u lokale ondernemer en bent u nog open of levert u producten of diensten? Dan kunt u zich aanmelden via www.winkeleninwaddinxveen.nl.

Arbeidsmigranten

Vragen en antwoorden

Lees via deze link de veelgestelde vragen en antwoorden voor arbeidsmigranten en werkgevers van arbeidsmigranten.

Voorlichtingsposters in meerdere talen

De Rijksoverheid heeft voorlichtingsposters in diverse talen opgesteld. U vindt ze op de website van het Rijk

Op deze poster staat ook het telefoonnummer en website waar mensen terecht kunnen voor vragen over het virus. De talen zijn Engels, Spaans, Arabisch, Pagiamento, Papiamentu, Pools en Turks. Print deze poster en hang deze in uw bedrijf op, zodat elke werknemer de situatie begrijpt.

VNO NCW

Op de website van VNO NCW is informatie te vinden voor specifieke branches en voorbeeldbrieven voor werkgevers.

Veel gestelde vragen

Op de website van Rijksoverheid vindt u ook veel gestelde vragen en antwoorden over:

Heeft u ondernemersvragen over het Coronavirus?

Neem dan contact op met Kamer van Koophandel Adviesteam via telefoonnummer 0800 - 2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur) of via het coronaloket van de Kamer van Koophandel.

U kunt ook contact met ons opnemen tijdens onze openingstijden via telefoonnummer 14 0182.

Stichting Ondernemersklankbord (OKB)

De stichting Ondernemersklankbord biedt gratis advies aan ondernemers in deze moeilijke periode. Voor meer informatie en om contact op te nemen kunt u naar de website van Stichting Ondernemersklankbord.

Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW)

Ook bij het Ondernemersplatform Waddinxveen kunt u met vragen terecht.