De gemeente heeft de mogelijkheden die er voor u zijn en wat u zelf kunt doen in deze tijd op een rij gezet. 

Actuele informatie vindt u op de website van de rijksoverheid(externe link). Daar staat ook een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden voor ondernemers. Wat kunt u bijvoorbeeld doen met de reiskostenvergoeding die uw werknemers krijgen of kunt u medewerkers verplichten vrije dagen op te nemen. Dit overzicht vindt u ook op de website van de Kamer van Koophandel(externe link).

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Ondernemers met omzetverlies door de coronamaatregelen konden vanaf juni 2020 gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De laatste TVL-periode sloot op 31 maart 2022. Starters kunnen nog wel TVL Q4 2021 en TVL Q1 2022 aanvragen.

Op 11 maart 2022 kondigde het kabinet aan dat er een aparte TVL komt voor startende ondernemers. Het gaat om starters die hun onderneming na 30 juni 2020 en voor 1 oktober 2021 inschreven bij de KVK. Hiermee komt het kabinet tegemoet aan recente starters die het buitengewoon zwaar hebben gehad zonder steun en met coronabeperkende maatregelen in de winter.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werkt deze subsidieregeling in de komende periode uit. Wanneer de regeling open gaat, is nog niet bekend.

Meer informatie vindt u bij de RVO(externe link)

Starters

Starters krijgen ondersteuning om de coronacrisis door te komen. Het Overbruggingskrediet Starters is een microkrediet bedoeld voor ondernemers die in de 1e helft van 2020 zijn gestart. Het microkrediet is maximaal 35.000 euro. Dit kan gebruikt worden voor werkkapitaal en investeringen.
Het Overbruggingskrediet Starters kan tot en met Q2 van 2022 aangevraagd worden. Kijk voor meer informatie op de website van de Kamer van Koophandel(externe link).

NOW

Als u eerder een voorschot van de NOW heeft ontvangen, moet u op een later moment altijd nog een definitieve aanvraag ter vaststelling van de NOW indienen. Bij de bepaling van uw voorschot is uitgegaan van het door u opgegeven verwachte omzetverlies. Bij de vaststelling wordt uitgegaan van uw daadwerkelijke omzetverlies. Ook wordt bij de definitieve vaststelling gekeken naar de daadwerkelijke loonsom in de NOW-periode. Bij de vaststelling wordt dus bepaald wat uw definitieve NOW-tegemoetkoming is.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Evenementen

Organiseerde u een evenement tussen 10 juli en 31 december 2021? En kon dit evenement niet doorgaan? Dan vergoedt de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) uw gemaakte kosten.

De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) biedt steun aan organisatoren van evenementen die niet in aanmerking komen voor de garantieregeling evenementen (TRSEC). Bijvoorbeeld omdat het evenement in 2021 voor het eerst werd georganiseerd of omdat er geen evenementenverzekering was afgesloten. De ATE 2021 vergoedt de gemaakte kosten van evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 niet zijn doorgegaan door een evenementenverbod van de Rijksoverheid.


Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Belastingmaatregelen

Ondernemers kregen vanaf 2020 te maken met coronamaatregelen. Zo konden ondernemers bijzonder belastinguitstel aanvragen tot en met 31 maart 2022. Heeft u hiervan gebruik gemaakt? De terugbetaling van de belastingschuld start vanaf 1 oktober 2022. Ondernemers krijgen dan 5 jaar de tijd om de belastingschuld af te lossen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Organisaties

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft een ‘wegwijzer(externe link)’, met antwoorden op vragen over het voorbereiden op bedrijfsrisico’s, het omgaan met gezondheidsrisico’s voor werknemers.

De Kamer van Koophandel heeft een loket(externe link) voor ondernemers. Hier kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld voorraden, personeel en financiële gevolgen. Dit loket is ook telefonisch bereikbaar via 08002117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur). Specialisten zitten klaar om u te helpen bij vragen over regelingen, hoe je moet handelen in sommige gevallen en advies wat nu te doen.

Business.gov

For non Dutch speaking entrepreneurs the information can be found at the Business.gov(externe link).

Belastingdienst

Ondernemers die getroffen worden door het coronavirus kunnen uitstel van hun belastingbetaling aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst(externe link).

RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland brengt in kaart wat de gevolgen zijn voor zaken doen met andere landen. Kijk voor een overzicht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(externe link). Of bekijk de informatie over handelsmissies(externe link).

Buitenlandse zaken

Voor een overzicht van alle reisadviezen kunt u terecht op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken(externe link).

UWV

Op de website van het UWV(externe link) staat een overzicht met veelgestelde vragen voor werkgevers.

Criminelen maken misbruik van coronacrisis

Veel horecaondernemingen hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Ondernemers kunnen vaak moeilijk het hoofd boven water houden. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in de horeca te investeren. De grote contante geldstromen die in de horeca normaal zijn, maken het mogelijk om geld wit te wassen en bijvoorbeeld drugshandel of illegaal gokken te faciliteren. Ze bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’, waaruit het vervolgens lastig ontsnappen is.

Kansen voor georganiseerde criminaliteit in de horeca

Witwassen: criminelen kunnen investeren in noodlijdende horecabedrijven en zo hun contante geld witwassen.

Imperium: de crisis maakt het makkelijker om te investeren in horecabedrijven en in korte tijd een horeca-imperium op te bouwen.

Misbruik: leegstaande panden kunnen aantrekkelijk zijn voor criminele activiteiten, zoals illegaal gokken of drugshandel.

Ook ondernemers in het buitengebied hebben soms moeite om het hoofd boven water te houden. Criminelen zien dit ook en proberen juist in deze tijd hun slag te slaan. Ze benaderen eigenaren van loodsen en schuren en bieden hen veel geld om een ruimte te huren, bijvoorbeeld voor een drugslab of opslagplaats voor illegale handelswaar.

Kansen voor criminaliteit in het buitengebied

Drugsproductie: gebouwen in het buitengebied worden gebruikt voor de productie van hennep en synthetische drugs. Ondernemers worden benaderd door criminelen, met veel geld, dwang of intimidatie. Wie eenmaal in zee is gegaan met criminelen, komt hier meestal niet zo makkelijk vanaf.

Opslag: De schuren en loodsen kunnen gebruikt worden voor de opslag van drugs, gestolen voertuigen en (illegale) handelswaar

Milieucriminaliteit: De kans op milieucriminaliteit neemt toe omdat het toezicht vanuit de overheid in sommige gebieden in deze periode minder is dan normaal. Denk aan het uitrijden van verontreinigde mest over landerijen of dumping van drugsafval in natuurgebieden. Het gaat vaak om gevaarlijke stoffen die de gezondheid van mensen ernstig (kunnen) schaden en nadelige gevolgen hebben voor het milieu.

Criminele inmenging: Verkoop van vastgoed en percelen of een aanbod voor een lening kan bijzonder welkom zijn. Criminele weldoeners gebruiken hun investering echter om geld wit te wassen.

Ziet u verdachte situaties in uw omgeving, of bent u benaderd door criminelen? Meld dit dan bij de politie via 09008844. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 08007000 of op of www.meldmisdaadanoniem.nl(externe link).

Lokale ondernemers helpen

Ondernemers in Waddinxveen hebben het moeilijk. Als inwoner kunt u onze lokale ondernemers helpen door lokaal uw inkopen te doen. Daarom heeft het Ondernemersplatform Waddinxveen(externe link) (OPW) een website voor lokale ondernemers(externe link) ontwikkelt.

Bent u lokale ondernemer en bent u nog open of levert u producten of diensten? Dan kunt u zich aanmelden via www.winkeleninwaddinxveen.nl(externe link).

Arbeidsmigranten, vragen en antwoorden

Lees de veelgestelde vragen en antwoorden voor arbeidsmigranten en werkgevers van arbeidsmigranten.

Voorlichtingsposters in meerdere talen

De rijksoverheid heeft voorlichtingsposters in diverse talen opgesteld. U vindt ze op de webiste van het rijk(externe link)

Op deze poster staat ook het telefoonnummer en website waar mensen terecht kunnen voor vragen over het virus. De talen zijn Engels, Spaans, Arabisch, Pagiamento, Papiamentu, Pools en Turks. Print deze poster en hang deze in uw bedrijf op, zodat elke werknemer de situatie begrijpt.

Advies of hulp van Stichting Ondernemersklankbord (OKB) en het Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW)

Stichting Ondernemersklankbord (OKB)

De stichting Ondernemersklankbord biedt gratis advies aan ondernemers in deze moeilijke periode. Voor meer informatie en contact gaat u naar de website van Stichting Ondernemersklankbord(externe link).

Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW)

Ook bij het Ondernemersplatform Waddinxveen(externe link) kunt u met vragen terecht.

U kunt ook contact met de gemeente Waddinxveen opnemen tijdens onze openingstijden via telefoonnummer 14 0182.