Om het risico op verspreiding van het coronavirus tijdens deze verkiezing zo klein mogelijk te maken, zijn er maatregelen genomen.

Gezondheidscheck voor alle kiezers en stembureauleden

Gaat u in een stembureau stemmen, dan moet u van tevoren een gezondheidscheck doen. Deze check bestaat uit enkele vragen over het coronavirus. U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas. Doe de gezondheidscheck op de dag dat u gaat stemmen.

Als u een van die vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, dan vragen wij u om niet te gaan stemmen in het stemlokaal. U kunt dan via uw stempas iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen. Op de achterkant van uw stempas leest u hoe u dat doet.

Als u alle vragen uit de gezondheidscheck met ‘nee’ kunt beantwoorden, mag u naar het stembureau.

Bij de stembureauleden wordt een gezondheidscheck afgenomen. Zij zijn alleen stembureaulid als zij alle vragen met ‘nee’ hebben beantwoord.

Maatregelen in het stembureau

In de stembureaus nemen we de volgende maatregelen om veilig te kunnen stemmen:

  • De stembureaus zijn zo ingericht dat u 1,5 meter afstand kunt houden van andere kiezers en van de leden van het stembureau.
  • In het stembureau wordt aangegeven hoe u moet lopen om 1,5 meter afstand te houden.
  • Kiezers en stembureauleden dragen een mondkapje.
  • Bij de ingang van het stembureau staat handdesinfectie voor u klaar. Hiermee kunt u uw handen bij binnenkomst en vertrek desinfecteren.
  • De stemhokjes (en andere zogenoemde contactpunten zoals deurklinken en deurposten) worden elk half uur schoongemaakt.
  • In elk stembureau staat een stembureaulid bij de ingang. Die kijkt of er voldoende ruimte is voor kiezers in het stemlokaal om 1,5 meter afstand te houden. Dit stembureaulid wijst u er ook op dat u uw handen kunt desinfecteren.
  • De stembureauleden die uw stempas aannemen dragen wegwerphandschoenen. Hetzelfde geldt voor stembureauleden die het stembiljet en het schone potlood uitreiken.
  • Om te mogen stemmen moet u uw stempas overhandigen aan het stembureau. Tussen de stembureauleden die dit werk doen en u als kiezer is een kuchscherm geplaatst.
  • U kunt uw identiteitsbewijs voor het kuchscherm tonen.

Stemmen bij volmacht: voor wie niet naar het stembureau wil of kan

Kunt u of wilt u niet in het stembureau stemmen? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen.

Vervroegd stemmen

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 kunnen vooral kiezers met een kwetsbare gezondheid in Waddinxveen in drie stembureaus vervroegd stemmen.

Briefstemmen voor kiezers van 70 jaar en ouder

Bent u 70 jaar of ouder en wilt of kunt u niet zelf naar het stembureau gaan? Dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief stemmen.