Op zaterdag 26 september is het Burendag. Tijdens deze Burendag organiseren inwoners van Waddinxveen kleinschalige buurtsamenkomsten waarvoor geen vergunning is vereist.

Gemeente Waddinxveen heeft de volgende voorwaarden opgesteld voor kleinschalige buurtsamenkomsten.

Het is verboden een samenkomst in de publieke ruimte* of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan zonder:

 • maatregelen te treffen waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden gescheiden, ook voor zover het gebruik van sanitaire voorzieningen betreft;
 • hygiënemaatregelen te treffen waarmee de verspreiding van COVID-19 wordt tegengegaan;
 • maatregelen te treffen waardoor de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden;
 • ervoor te zorgen dat de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, tenzij:
  • die personen onderling een gezamenlijk huishouden vormen;
  • het de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar betreft;
  • het personen in de leeftijd tot en met 17 jaar onderling betreft;
 • ervoor te zorgen dat de aanwezigen aan wie een zitplaats is toegewezen daarvan gebruik maken.

Verbod gezamenlijk zingen of schreeuwen

 • Het is verboden in de publieke ruimte* of in een besloten plaats, niet zijnde een woning en een daarbij behorend erf, in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Dit verbod geldt niet voor zangers, zangkoren, zanggroepen en voor zang als onderdeel van belijdenis van godsdienst of levensovertuiging.

Bij samenkomsten van meer dan 50 personen geldt een meldingsplicht zoals beschreven in de 12e noodverordening. Melden moet bij de Veiligheidsregio via het meldingformulier. Houd hierbij wel de algemene basisregels in acht; 1,5 meter afstand, bij bezoek thuis geldt nog steeds maximaal 6 personen.

*  publieke ruimte = openbare ruimte en voor het publiek openstaande gebouwen.