Op woensdag 15 juli 2020 ondertekenden wethouder Martin Kraaijestein en directeur-bestuurder van Woonpartners Midden-Holland René Mascini het convenant “Inhaalslag huisvesting jongeren uit de Jeugdzorg 2020”.

Het convenant maakt het mogelijk dat vijf jongvolwassenen, die nog in een voorziening van de jeugdzorg wonen en klaar zijn voor de (begeleide) stap naar zelfstandigheid, uitzicht hebben op zelfstandige woonruimte.

Samenwerking Woonpartners Midden-Holland

Sinds de drie decentralisaties in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de (financiële) uitvoering van de Jeugdzorg. Zo wordt meer en beter maatwerk voor jongvolwassenen mogelijk gemaakt. Samen met Woonpartners Midden-Holland zorgen wij voor geschikte en zelfstandige woonruimte. De studio’s of tweekamerappartementen, worden beschikbaar gesteld uit de reguliere woningvoorraad. Met de doorstroom naar een reguliere woning kunnen hoge kosten in de jeugdzorg worden bespaard en is er direct weer ruimte voor jongeren die gebruik maken van de voorzieningen in de jeugdzorg.

Wethouder Kraaijestein: “Dit is zowel in het belang van de jongvolwassene als van de maatschappij. Deze stap is heel belangrijk voor het toekomstperspectief van onze jongeren. Ook wegen de kosten ruimschoots op tegen de besparing die er in de jeugdzorg tegenover staat”.

Passende huisvesting

Verblijfsvoorzieningen in de jeugdzorg zijn schaars en kostbaar. Een aantal jongeren kunnen met enige vorm van begeleiding thuis ook zelfstandig wonen. Dit is goed voor de zelfredzaamheid van jongeren en biedt hen een toekomstperspectief. Alleen zijn betaalbare woningen waarbij zij ook recht hebben op huurtoeslag moeilijk te vinden. Daarom is in overleg met Woonpartners Midden-Holland het convenant “Inhaalslag huisvesting jongeren uit de Jeugdzorg 2020” opgesteld. Hierin hebben we afspraken met elkaar gemaakt om jongeren direct te bemiddelen naar passende huisvesting.

René Mascini: “Wij denken als woningcorporatie graag mee in het vinden van maatschappelijke oplossingen, maar wel met duidelijke afspraken. Het is gelukt om gezamenlijk het convenant op te stellen. Zo bieden wij deze jongvolwassenen kwalitatief goede woonruimte met een betaalbare huur”.

ondertekening