In 2005 heeft de Gemeente Waddinxveen een overeenkomst gesloten met William House XXVII B.V voor de koop en realisatie van het Centrumplan. Daarna zijn aanvullende afspraken gemaakt over het in delen uitvoeren van de werkzaamheden van het Centrumplan. 

William House XXII B.V. is juridisch gesplitst in ASR Vastgoed Projecten B.V. (“ASR VP”) en MRP Development B.V. (“MRP”). MRP heeft de spoorwoningen van fase 1(b) ontwikkeld en is ook verantwoordelijk voor de realisatie van woningen op de voormalige kantoorkavel. Het recht op de ontwikkeling en de daarbij behorende gronden voor fase 2 liggen sinds de juridische splitsing bij ASR VP. Ook fase 2 houdt een ontwikkeling van woningbouw in. ASR VP en MRP hebben besloten tot de overdracht van rechten met betrekking tot fase 2. Het college van B&W is akkoord met deze overdracht onder bepaalde voorwaarden. Deze overdracht omvat ook het recht op levering van de benodigde gronden.  

De gemeente Waddinxveen meent dat MRP als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de levering van de gronden van fase 2. Het volledige besluit leest u op www.officielebekendmakingen.nl(externe link)

Als andere potentiële gegadigden menen dat zij, op grond van de toepasselijke criteria, eveneens in aanmerkingen komen kunnen zij dit goed gemotiveerd aangeven via de daarvoor aangewezen wegen. Hiervoor geldt een vervaltermijn van een maand na de datum van deze publicatie. Wanneer er binnen deze termijn geen gemotiveerde melding is gedaan of procedure is opgestart, zullen gegadigden niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.