Concept-Afvalstoffenverordening Waddinxveen 2004 

De Afvalstoffenverordening Waddinxveen 2004 moet worden aangepast. De aanpassingen zijn nodig door het Besluit Gescheiden Inzameling Huishoudelijke Afvalstoffen (GHIA) en de Wet dieren. 

Sinds 1 juli 2020 is het besluit GHIA van kracht. Gemeenten zijn verplicht om bioafval (voorheen GFT), oud papier en karton, metaal, kunststof, glas en kapotte elektrische apparaten apart op te halen. Vanaf 1 januari 2025 moet een gemeente verplicht textiel en gevaarlijke stoffen apart ophalen. Verder nemen we in de concept-Afvalstoffenverordening de verplichte regels op over het melden, ophalen en afgeven van resten van gezelschapsdieren. Met deze aanpassingen kan het college van B&W meer regels opstellen over de manier van ophalen van afval in Waddinxveen. 

De concept-Afvalstoffenverordening inzien of een exemplaar ontvangen?

U kunt de concept-Afvalstoffenverordening bekijken via www.officielebekendmakingen.nl(externe link)
Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 140182. Of vul het contactformulier in via www.waddinxveen.nl/contact. De concept-Afvalstoffenverordening ligt ook ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Indienen van een zienswijze

U kunt een zienswijze indienen op de concept-Afvalstoffenverordening. Dit kan binnen 6 weken nadat de concept-Afvalstoffenverordening is gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl(externe link).

Een zienswijze schriftelijk indienen? Vermeld dan in uw brief:

  • dat uw zienswijze gaat over de concept-Afvalstoffenverordening 2022 gemeente Waddinxveen
  • het zaaknummer Z/21/078721
  • de redenen waarom u een zienswijze indient
  • de datum waarop u de zienswijze indient
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Als iemand anders een zienswijze voor u indient, stuur dan een door u ondertekende machtiging mee.

Stuur uw zienswijze naar:
College van burgemeester en wethouders
Beukenhof 1
2741 HS Waddinxveen

Een zienswijze mondeling indienen?

Neem contact op met de gemeente voor het maken van een afspraak. Wij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 14 0182. U kunt ook een afspraak maken bij de receptie van het gemeentehuis.