Heeft u een medische indicatie waardoor u meer huishoudelijk restafval heeft dan de gemiddelde inwoner? Bijvoorbeeld omdat u incontinentie-, nierdialyse- of stomamateriaal gebruikt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een compensatie van de kosten voor afvalinzameling.

Denkt u in aanmerking te komen voor de compensatieregeling? Dien dan een aanvraag in. U heeft naast dit aanvraagformulier ook een medische verklaring of een recente pakbon op naam nodig om de regeling aan te vragen. Die kunt u als bijlage bij de aanvraag toevoegen.

NB: De medische verklaring kunt u krijgen via de arts die het dyalise-, incontinentie- of stomamateriaal heeft voorgeschreven. Dit is meestal niet uw huisarts.

Regels compensatie medisch afval

De regeling voor de compensatie medisch afval maximeert de hoogte van het variabele deel van de afvalstoffenheffing voor personen met een medische indicatie.

Een huishouden waar een persoon met een medische indicatie van uitmaakt en waar gebruik wordt gemaakt van een minicontainer (ook wel kliko genoemd) wordt voor niet meer dan 13 aanbiedingen restafval aangeslagen. Huishoudens die gebruik maken van een ondergrondse container voor restafval worden voor niet meer dan 30 aanbiedingen restafval aangeslagen. Deze cijfers zijn gebaseerd op het verwachte aantal keer dat een gemiddeld huishouden restafval aanbiedt.

Door de opzet van de regeling heeft een huishouden dat van deze compensatieregeling gebruik maakt geen financieel nadeel als gevolg van de medische aandoening, maar wel nog steeds enige prikkel om afval zoveel mogelijk gescheiden aan te bieden en restafval te reduceren. Er is namelijk een nog groter financieel voordeel te behalen op het moment dat minder dan 13 keer per jaar de minicontainer/kliko wordt aangeboden of minder dan 30 keer gebruik wordt maakt van de ondergrondse container voor restafval. Het variabele deel van de afvalstoffenheffing zal dan nog lager uitvallen.

Vraag & antwoord

Wat is medisch afval?

Medisch afval is afval dat door het gebruik van medische voorzieningen ontstaat door een chronische ziekte of medische beperking. Bijvoorbeeld incontinentie-, dialyse- en stomamateriaal.

Hoe wordt de compensatie uitbetaalt?

De compensatie wordt in mindering gebracht op uw afvalstoffenheffing. Als u in aanmerking komt voor deze regeling wordt maximaal 30 inworpen in de ondergrondse restafval container in rekening gebracht of 13 aanbiedingen van de minicontainer voor restafval. 

Hoe kan ik aanspraak maken op deze regeling?

U kunt het formulier digitaal invullen via Aanvraag compensatie medisch afval

Kunt u het formulier niet digitaal invullen, bel dan met 140182.

Heeft u een aanvraagformulier ontvangen en ingevuld, dan kunt u die afgeven bij de receptie van het gemeentehuis.   

Er wonen in mijn huishouden meerdere personen die op grond van een medische indicatie aanspraak willen maken op deze regeling, kan dat?

Ja, dat kan maar de compensatieregeling geldt voor het gehele huishouden. 1 aanvraag per huishouden is dus voldoende.

Waar kan ik de regeling vinden?

De regeling maakt onderdeel uit van de Verordening afvalstoffenheffing(externe link)

Moet ik elk jaar een nieuwe aanvraag doen?

Nee, als uw aanvraag is goedgekeurd hoeft u niet jaarlijks een nieuwe aanvraag te doen. Wel kan de gemeente ter controle contact met u opnemen.

Hoe zit het met luiers van baby’s?

Luiers van baby’s worden in de Cyclus gemeenten (nog) niet gescheiden ingezameld. Er is geen compensatie voor babyluiers.

Hoe zit het met (huishoudens van) baby’s met een chronische ziekte of medische beperking?

(Huishoudens van) baby’s die door het gebruik van medische voorzieningen als gevolg van een ziekte of medische beperking meer restafval hebben kunnen onverkort aanspraak maken op deze regeling.

Als ik verhuis, verhuist mijn compensatie voor medisch afval dan met mij mee?

De compensatie voor medisch afval verhuist automatisch mee als u in Waddinxveen blijft.  

Verhuist degene op wiens naam de belastingaanslag staat niet mee, dan moet u uw eigen verhuizing apart doorgeven via afval@waddinxveen.nl. Wij zetten dan de gegevens over naar uw nieuwe adres.

Direct regelen

Aanvraag compensatie medisch afval

Kunt u het formulier niet digitaal aanvragen, bel dan met 140182.

Heeft u een aanvraagformulier ontvangen en ingevuld? Dan kunt u die afgeven bij de receptie van het gemeentehuis.   

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein