Waddinxveense culturele organisaties en verenigingen kunnen financiële steun aanvragen bij de gemeente. Deze steun wordt beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. Het is bedoeld om de culturele sector te ondersteunen in de financiële gevolgen van de coronacrisis. Zodat de sector kan blijven bestaan en ook gestimuleerd wordt kunst en cultuur op een vernieuwende manier aan te bieden. De steun kan tot en met 8 maart 2021 aangevraagd worden via www.waddinxveen.nl/compensatiecultuur.

Het college van B&W wil kunst en cultuur bereikbaar houden voor alle inwoners

Daarom heeft het college de financiële steun vanuit het rijk verwerkt in een extra subsidieregeling.

Culturele organisaties en verenigingen kunnen de compensatie aanvragen bij de gemeente

Dat kan via www.waddinxveen.nl/compensatiecultuur. Hier staat meer informatie over de financiële steun en welke gegevens nodig zijn om het aan te vragen. Aanvragen is mogelijk tot en met 8 maart 2021. De culturele organisaties en verenigingen die bekend zijn bij de gemeente worden ook via een brief of mail op de hoogte gebracht van de compensatieregeling.