Het ‘Collegeprogramma 2018 – 2022 Vernieuwing in Uitvoering’ is een uitwerking van het Coalitieakkoord ‘Samen verantwoord vernieuwen’. In dit Collegeprogramma geeft het college van B&W aan hoe zij uitvoering geeft aan het coalitieakkoord.

Hieronder kunt u het collegeprogramma downloaden. Ook vindt u hier het coalitieakkoord.