Het college van de gemeente Waddinxveen heeft op 2 juni het Uitvoeringsprogramma Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van dit programma is de toekomst van sporthal De Dreef. Er zijn meerdere scenario’s bedacht. B&W stelt de gemeenteraad voor om te kiezen voor de bouw van een hybride hal bij De Sniep met 3 gymzalen. Hierbij worden sporthal De Dreef en de 2 gymzalen bij het Coenecoop College gesloopt. Belangrijk argument is dat bij dit scenario het meest efficiënt gebruik gemaakt wordt van de gebouwen van de gemeente. Op 8 juli maakt de gemeenteraad een definitieve keuze.   

Een hybride hal is een sporthal zonder eigen kleedkamers en horeca

Het is de bedoeling dat via een gang de hal wordt verbonden aan de bestaande horeca en kleed- en doucheruimten van voetbalclub ASW. De hybride hal komt bij sportpark De Sniep op het speelveld tussen het zwembad en het kleed- en douchegebouw van ASW. Het krijgt een vloeroppervlakte van 48 x 28 meter en wordt 7,5 meter hoog. Aan de lange kant van de hal komen een tribune en bergingen. De hybride hal wordt verwarmd met restwarmte van het zwembad.

De hybride hal De Sniep met 3 gymzalen biedt de meeste voordelen

Dit scenario bestaat uit een hybride hal bij sportpark De Sniep die op te delen is in 3 gymzalen. Hierbij worden sporthal De Dreef en de 2 gymzalen bij het Coenecoop College gesloopt. Het plan biedt meerdere voordelen:

  • Er wordt het meest efficiënt gebruik gemaakt van de gebouwen van de gemeente.
  • De hybride hal voldoet aan de normen van NOC*NSF voor breedtesport.
  • Het Coenecoop College vindt de bestaande 2 gymzalen te klein en wil graag bewegingsonderwijs geven in een hal van minimaal 14 x 22 meter. De hybride hal houdt hier rekening mee.
  • Met de hybride hal op sportpark De Sniep wordt de sport in Waddinxveen nog meer geconcentreerd.
  • et plan is financieel haalbaar.

Het Uitvoeringsprogramma Maatschappelijk Vastgoed bevat meer plannen

Zo is het de bedoeling dat sportzaal Groenswaard in 2024 gerenoveerd wordt en sportzaal De Duikelaar in 2025. Renovatie is nodig om deze zalen te verbeteren, duurzamer te maken en hoge onderhoudskosten te voorkomen. Alle plannen in het Uitvoeringsprogramma Maatschappelijk Vastgoed hebben als doel dat de basisvoorzieningen voor onderwijs, sport en cultuur op orde zijn. Bij de uitvoering van het programma wordt overlegd met de gebruikers, huurders en maatschappelijk instellingen die gebruik maken van de gebouwen.