Het college van B&W in Waddinxveen heeft de gemeenteraad een plan toegestuurd om het financiële tekort weg te werken dat is ontstaan door jeugdzorg en Wmo. Uit de zogenoemde kaderbrief blijkt dat bijna de helft van de besparingen uit het sociaal domein komt. Het andere deel komt uit de openbare ruimte, de financiële techniek en de voorzieningen. Het college belooft dat iedereen die zorg nodig heeft zorg krijgt en dat de beeldkwaliteit van de openbare ruimte gelijk blijft. De OZB wordt alleen verhoogd als het gepresenteerde plan niet toereikend is.