Voor inwoners met een laag inkomen biedt de gemeente Waddinxveen de mogelijkheid om een goedkope (collectieve) zorgverzekering af te sluiten.

Voordelen:

  • een lage premie: de gemeente meebetaalt en de zorgverzekering voor een grote groep is afgesloten;
  • iedereen is welkom: er wordt niet gekeken naar leeftijd en gezondheid;
  • u kunt de betaling van uw eigen risico verzekeren.

Direct regelen

Wilt u meer weten over de collectieve zorgverzekering van de gemeente Waddinxveen of wilt u overstappen? 

Ga naar www.gezondverzekerd.nl

Selecteer de gemeente Waddinxveen en doorloop de vragen.

Bekijk de video over de keuzehulp

Hoe werkt het?

In samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid biedt gemeente Waddinxveen met de basisverzekering Zorg Zeker Polis, twee aanvullende zorgpakketten aan: AV Standaard en AV Top.

Met de collectieve zorgverzekering ontvangt u een korting op zowel de basisverzekering als op de aanvullende verzekering. Ook betaalt de gemeente een gedeelte van de aanvullende verzekeringspremie.

Meer informatie

Voor meer informatie: www.zorgenzekerheid.nl

Om in aanmerking te komen, moet u een inkomen hebben lager dan 130% van de geldende bijstandsnorm. In de tabel hieronder staan de bedragen. 

Inkomstenoverzicht vanaf 1 januari, norm 130%
Personen tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd 130%                                        
Gehuwd/samenwonend € 1.903,15
Alleenstaanden/alleenstaande ouder € 1.332.20

Inkomstenoverzicht

Personen met pensioengerechtigde leeftijd of ouder     130%
Gehuwd/samenwonend € 2.009,35 (plus € 41,70 buiten beschouwing gelaten)
Alleenstaanden/alleenstaande ouder € 1.477,00

Dit zijn inkomsten uit loon, pensioen of een uitkering. Huur- of zorgtoeslag vallen niet onder deze inkomsten.

De bedragen zijn inclusief de reservering voor uw vakantiegeld en zijn per op maandbasis. 

Als u onder de Kostendelersnorm valt (twee of meer meerderjarige personen wonend op hetzelfde adres), gelden er andere bedragen.

Vermogensgrens

Uw vermogen, waaronder ook inbegrepen uw vermogen in de vorm van een eigen huis (= waarde van het huis minus de openstaande hypotheek), mag in de maand van aanvraag niet hoger zijn dan:

Vermogensgrens

Gezinssituatie

    Vermogensgrens 2020

  Vermogensgrens 2021

Alleenstaand

  €   6.225,00

 €  6.295,00

Alleenstaande ouder

  € 12.450,00

 € 12.590,00

Gehuwd/samenwonend

  € 12.450,00

 € 12.590,00

Let op: ook het tegoed op de spaarrekeningen van thuiswonende kinderen t/m 17 jaar wordt meegerekend als vermogen.

Ook geldt dat de vermogensgrens kan worden verhoogd met een bedrag van € 7.054,00 per persoon als men niet of onvoldoende verzekerd is voor begrafeniskosten. Dit bedrag moet op een aparte rekening te staan waarop alleen gestort kan worden.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?