Op het bedrijventerrein Coenecoop nr. 53 is het nieuwe Grondstoffenplein geopend. Het regenwater van dit Grondstoffenplein komt op dit moment nog in het gemengde rioolstelsel terecht. Het gemengde riool zit aan zijn maximale vermogen van de hoeveelheid water dat het kan verwerken.

Waarom een nieuw regenwaterriool?

Op het nieuwe Grondstoffenplein worden het regenwater en het vuilwater apart verzameld en vervoerd. De gemeentewerf en het nieuwe pand ernaast zijn ook op het gemengde riool aangesloten. Door het nieuwe regenwaterriool stroomt het regenwater van deze panden/terreinen rechtstreeks in het oppervlaktewater. Hierdoor neemt de belasting op het gemengde riool af. We pompen ook geen schoon water meer naar de zuivering. Door het afkoppelen is er minder kans op wateroverlast.

Welk riool leggen we aan?

Aan de achterkant van het Grondstoffenplein wordt nieuw regenwaterriool aangelegd naar het oppervlaktewater. Dit riool maken we van een kunststofbuis die buiten de rijweg ligt.

Wat sluiten wij aan op dit nieuwe riool?

 •          Het Grondstoffenplein.

•           Het regenwater van het pand naast de gemeentewerf, Coenecoop 55

•           De kolken in de rijweg.

Planning

We voeren het werk uit in het tweede kwartaal van 2022.

Heeft u vragen?

Mail dan met Haidar Algezaeiry via h.algezaeiry@waddinxveen.nl.