De gemeenten Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk gaan samen aan de slag om de verkeersvraagstukken op de grenzen van hun gemeenten aan te pakken. Inwoners ervaren verkeersonveilige situaties, sluipverkeer en overlast van zwaar verkeer in hun omgeving. De buurgemeenten gaan dit samen met de inwoners inventariseren en mogelijke oplossingen op een rij zetten.

Dit hebben beide gemeenten zich voorgenomen. Binnenkort tekenen de twee verkeerswethouders, Kirsten Schippers van Waddinxveen en Inge Nieuwenhuizen van Bodegraven-Reeuwijk, een samenwerkingsovereenkomst waarin ze afspreken om de precieze problemen inzichtelijk te maken en samen te kijken naar mogelijke oplossingen. Voor dit onderzoek, dat na de zomervakantie start, wordt externe begeleiding ingeschakeld. De uitkomsten worden voorgelegd aan de beide gemeenteraden, die besluiten over de inzet van die oplossingen.
Wethouder Schippers van Waddinxveen stelt: “We gaan samen onderzoeken wat er precies nodig is in het gebied tussen Waddinxveen en Reeuwijk-Dorp. Het is duidelijk dat de situatie om verbetering vraagt.”

Vervolg op Beter Bereikbaar Gouwe

De aanpak van deze verkeerskwesties volgt uit de samenwerking binnen Beter Bereikbaar Gouwe. Dat programma werkt aan het verbeteren van de mobiliteit en bereikbaarheid van de regio. “Wij zien deze verkeerskwesties niet als een regionale maar als een lokale opgave,” licht wethouder Nieuwenhuizen van Bodegraven-Reeuwijk toe. “De andere partners van Beter Bereikbaar Gouwe staan hierachter. De voortgang die geboekt is tijdens het ophalen van informatie voor Beter Bereikbaar Gouwe, vormt de basis voor dit traject. Deze samenwerking is dus een vervolg hier op.” 

Kirsten Schippers sluit af: “We zijn positief gestemd en hopen samen met de inwoners van Waddinxveen en van Reeuwijk-Dorp op een mooi resultaat!”

Beter Bereikbaar Gouwe is een samenwerkingsverband tussen gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen, Regio Midden-Holland en provincie Zuid-Holland. Er ligt nu een voorstel met maatregelen waarover de aangesloten partijen dit najaar besluiten. U kunt dit voorstel lezen op www.beterbereikbaargouwe.nl(externe link).