Het college heeft op 19 november 2019 besloten het Burgemeester Warnaarplantsoen aan te wijzen als vuurwerkvrije zone. Deze vuurwerkvrije zone geldt van 31 december 2019 van 18.00 uur tot 1 januari 2020 tot 02.00 uur. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de besluitdatum bezwaar indienen tegen dit besluit. Dit besluit ligt ter inzage bij de Publieksbalie gedurende 6 weken. Dit besluit is gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl