Burgemeester Nieuwenhuis heeft per direct een woning aan de Esdoornlaan voor een periode van drie maanden gesloten. Deze periode kan verlengd worden. Op maandag 8 juni doorzocht de recherche de woning voor een lopend onderzoek naar witwassen. Hierbij werd in de omgeving van de woning een verdacht voorwerp aangetroffen. De EOD (Explosievenopruimingsdienst) doet onderzoek naar het voorwerp. 

Woning gesloten

Op basis van informatie uit het lopende onderzoek van de politie en uit veiligheidsoogpunt besloot burgemeester Nieuwenhuis tot de sluiting. Hij deed dit op basis van informatie van de politie. De ramen en deuren van de woning zijn afgesloten, de sloten zijn vervangen en de woning is verzegeld. Het is verboden om de woning te betreden en het verbreken van de zegel is strafbaar.

Samen houden we uw buurt veilig

Burgemeester Nieuwenhuis geeft aan: "Ik vind het belangrijk dat u in een veilige buurt woont. Samen met politie, justitie en andere veiligheidspartners bestrijden we georganiseerde criminaliteit. U kunt ons hierbij goed helpen." Hoe doet u dat? 

  1. Door niet weg te kijken, maar te melden. Klopt er iets niet? Is het te mooi om waar te zijn? Dan vragen wij u om vermoedens van drugsproductie en drugshandel, witwassen, zorgfraude, vastgoed fraude, mensenhandel en arbeidsuitbuiting te melden. U kunt dit doen bij de politie (0900-8844) of bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). 
  2. Door ‘nee’ te zeggen als u benaderd wordt om mee te werken aan deze vormen van criminaliteit. 

"Samen werken we zo aan de bestrijding van georganiseerde criminaliteit dichtbij. En zorgen we voor een prettige en veilige buurt." besluit burgemeester Nieuwenhuis.