Burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis heeft de Programmabegroting 2021-2024 aangeboden aan de gemeenteraad. Waddinxveen staat er redelijk goed voor, maar blijft voorzichtig. Er spelen financiële uitdagingen op meerdere vlakken. De gevolgen van de coronacrisis zijn bijvoorbeeld nu nog niet in te schatten. Ondanks deze uitdagingen is er ruimte om een aantal belangrijke investeringen te doen in 2021. Zo gaat de gemeente aan de slag met de bouw van het gymnastieklokaal Park Triangel en de hybride hal bij sportpark De Sniep. Ook is er aandacht voor de prioriteiten uit de Duurzaamheidsvisie. Op 11 november 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting.

Er spelen financiële uitdagingen op meerdere vlakken

Ook Waddinxveen heeft te maken met de coronacrisis. De gevolgen hiervan zijn nu nog niet in te schatten. Het is onbekend hoe lang de maatregelen tegen het virus nodig zijn en of de rijksoverheid alle kosten vergoedt. Daarnaast hebben bijvoorbeeld de invoering van de Omgevingswet in 2022, de kosten binnen het sociaal domein en de verdeling van het Gemeentefonds effect op de financiën. Ondanks deze uitdagingen is er ruimte om volgend jaar een aantal belangrijke investeringen te doen.

Plannen voor 2021

Waddinxveen groeit. Daarom wil de gemeente de maatschappelijke voorzieningen op orde hebben voor nu en de toekomst. Naast het Integraal huisvestingsprogramma primair onderwijs (IHP) investeert de gemeente met het Uitvoeringsprogramma maatschappelijk vastgoed (UMV) in verschillende andere gebouwen. Zoals met de nieuwbouw van de hybride hal bij sportpark De Sniep en het gymnastieklokaal Park Triangel. Ook worden sportzalen gerenoveerd.

Milieu en duurzaamheid zijn heel belangrijk. De gemeente gaat daarom aan de slag met de prioriteiten uit de Duurzaamheidsvisie 2015-2025. De Transitievisie Warmte en de Regionale Energiestrategie worden opgesteld. Ook gaat ze aan de slag met het opstellen van een Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie.

De gemeente begeleidt inwoners met een uitkering zoveel mogelijk naar werk. Ook helpt ze mensen met schulden.

Ten slotte wordt een Uitvoeringsplan dienstverlening 2020-2022 opgesteld. Ook prikkelt de gemeente inwoners om te komen met ideeën voor het verbeteren van hun directe woonomgeving. Waar mogelijk worden zij daarbij ondersteund.

Het proces om de begroting vast te stellen verliep dit jaar anders dan normaal

Begin september hebben alle wethouders hun ontslag ingediend. De programmabegroting was op dat moment voor het grootste deel al afgerond. Door de ontstane politieke situatie is burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis in de plaats van het college getreden. Dit betekent dat de uiteindelijke afronding van deze begroting niet door het college, maar door de burgemeester gedaan is. Het is nu de beurt aan de gemeenteraad om zich over de begroting te buigen. De raad neemt een besluit tijdens de raadsvergadering op woensdag 11 november 2020.