Update 

NL-alert

Omdat er geen sprake was van een gevaarlijke situatie is door de hulpdiensten en de gemeente gezamenlijk besloten om geen NL-alert te sturen. Dit om onnodige onrust te voorkomen. Een NL-alert is een alarmmiddel om mensen in de directe omgeving van een (dreigende)noodsituatie te waarschuwen/informeren.

Locoburgemeester Schippers

Locoburgemeester Schippers was vroeg in de ochtend al op de locatie van de brand: ”Alle hulpdiensten waren druk bezig om de brand te blussen en de overlast voor de Waddinxveners zo klein mogelijk te houden. Er was veel rookontwikkeling. Het vraagt veel inzet om een dergelijke brand te doven. Ik ben trots op de inzet van onze hulpdiensten.”

Update 13.30 uur

De compostberg is bedekt van een dikke laag aarde. De eigenaar neemt het nu van de brandweer over. Voor de laatste ploegen is het nu inpakken en terug naar de kazerne. De brand is veroorzaakt door broei. 

Update 11.22 uur

De rook is duidelijk minder. Wilt u het huis ventileren? Dan is het advies van de brandweer: de kant van uw woning waar de rook op af komt, houdt u dicht. Aan de andere kant van uw woning kunt u een raam of deur openzetten. U kunt vandaag nog wel rook ruiken.

Update 10.00 uur

De Beijerincklaan blijft voorlopig afgesloten voor het verkeer.

Update 8.29 uur
Op dit moment wordt de composthoop afgedekt. Hierdoor moet de rookvorming minder worden. Maar voorlopig blijft u hinder ondervinden van de rook. Zet uw ventilatiesysteem uit als dat kan en houd de ramen en deuren dicht.

Meetploegen zijn ingezet door de brandweer om de omvang van de rookwolk in kaart te brengen en metingen te verrichten.

Update 7.48 uur

De rook trekt nu over de wijken Zuidplas, Bomenwijk, Groenswaard, Triangel en Vondelwijk. Ook in Boskoop en wijde omgeving is de brandlucht geroken. Er worden maatregelen getroffen om de rook te verminderen. Dus blijf uit de rook en laat de ramen en deuren gesloten.

Op de Tweede Bloksweg staat een zeer grote stapel groenafval in brand. Rookontwikkeling verspreiden zich over Waddinxveen en is ook in de omgeving te ruiken. Sluit ramen en deuren als u last heeft van de rook. En blijf uit de rook.