Voor recente bouwplannen of vergunningaanvragen moet u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland. U kunt daar terecht voor alle informatie. Bel 088-5450001 of mail: bwt@odmh.nl.

Alle bouwdossiers van de gemeente zijn verhuisd naar het Streekarchief te Gouda. U kunt een verzoek indienen bij het streekarchief via info@samh.nl.
U kunt het dossier dan maximaal een dag later inzien in Gouda (Chocoladefabriek, Klein Amerika 20).

Wat ligt waar?

  • Bouwdossiers tot 2010  ⇒ Streekarchief Midden Holland
  • Omgevingsvergunningen 2010 tot 2014 ⇒ Streekarchief Midden Holland
  • Omgevingsvergunningen vanaf 2014 ⇒ ODMH

Hoe werkt het?

Inzage kan ook wenselijk zijn indien u overweegt om na de vergunningverlening bezwaar te maken tegen het bouwplan.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?