De gemeente Waddinxveen wil de openbare ruimte van de Bomenwijk opnieuw inrichten.

In opdracht van de gemeente voert het Advies- en ingenieursbureau Antea Group voorbereidende werkzaamheden uit.

Na de uitgebreide participatiefase en ingekomen reacties is het VO (voorlopige ontwerp) opgesteld Dit Ontwerp kunt u inzien (zie onder te downloaden projectdocumenten)

In de komende periode worden diverse onderzoeken uitgevoerd (o.a. een flora fauna- en een milieukundig onderzoek). De nutspartijen onderzoeken in de komende periode of zij vooruitlopend op de reconstructie nog kabels en leidingen gaan vernieuwen. Vervolgens wordt het voorontwerp (VO) uitgewerkt tot een definitief ontwerp (DO). Hierna volgt de technische uitwerking van het ontwerp en de selectieprocedure voor een aannemer.

Voordat de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden zal er nog een bewonersavond worden georganiseerd. Volgens de huidige planning zal deze avond in het eerste kwartaal 2020 georganiseerd worden.  
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Erik Vervoorn via e.vervoorn@waddinxveen.nl