De gemeente Waddinxveen richt de openbare ruimte van de Bomenwijk opnieuw in.

Na de bewonersavond en de ontvangen reacties is het definitieve ontwerp gemaakt. Dit ontwerp kunt u onder aan de pagina downloaden en inzien.

Advies- en ingenieursbureau AnteaGroup start het 2e kwartaal 2020 met de voorbereidingswerkzaamheden. Oase heeft de waterleidingen al vervangen en Stedin start half maart/april met de werkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk en de gasleidingen. Stedin informeert de omwonenden zelf.

Voor de herinrichting van de Bomenwijk is het noodzakelijk om bomen te kappen aan de Sniepweg, de Lijsterbesstraat en de Ieplaan. Hiervoor is geen kapvergunning nodig. Deze bomen worden in week 7 gerooid. Direct aanwonenden ontvangen hierover een brief.

Voor de andere bomen is een wel kapvergunning nodig. De Omgevingsdienst MIdden-Holland heeft de vergunning verleend. Als er geen bezwaar wordt ingediend tegen dit besluit, worden deze bomen ook binnenkort gekapt. Binnenkort ontvangen omwonenden hierover meer informatie.

In april 2020 wordt bekend welke aannemer de herinrichtingswerkzaamheden uitvoert en wat de planning is. Voordat deze werkzaamheden starten, wordt er nog een informatiemarkt georganiseerd. U krijgt hier nog een uitnodiging voor.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar Jakko Swart via j.swart@waddinxveen.nl.