Bomenwijk herinrichting

De gemeente Waddinxveen wil de openbare ruimte van de Bomenwijk opnieuw inrichten.

Hiervoor heeft de gemeente het Advies- en Ingenieursbureau Antea Group opdracht gegeven een technisch ontwerp uit te werken. De Antea Group zal de bewoners gedurende het gehele traject informatie verstrekken over de herinrichting.

Op dit moment is de Antea Group gestart met een onderzoek naar de huidige situatie. Hierbij worden de bewoners betrokken en heeft de Antea Group een vragenlijst opgesteld. De bewoners konden op deze wijze aangeven hoe zij de huidige situatie ervaren en welke wensen er zijn om de situatie te verbeteren. De resultaten van de vragenlijst zijn op 25 maart tijdens een bewonersavond in Cultuurhuys de Kroon besproken en zijn betrokken bij het opstellen van een concept- schetsontwerp. Dit ontwerp wordt op donderdag 09 mei tijdens een bewonersavond gepresenteerd.

Om de bewoners zoveel mogelijk bij het proces te betrekken worden diverse bewonersavonden georganiseerd.