De gemeente Waddinxveen gaat de openbare ruimte van de Bomenwijk opnieuw inrichten.

In opdracht van de gemeente voert het Advies- en ingenieursbureau Antea Group voorbereidende werkzaamheden uit.

Na de uitgebreide participatiefase en ontvangen reacties is het voorlopige ontwerp opgesteld. Dit ontwerp kunt u onder downloaden en inzien.

Aan de hand van de informatie die ontvangen is tijdens de informatieavonden, wordt een definitief ontwerp gemaakt.

Het definitieve ontwerp wordt tijdens een bewonersavond toegelicht en gepresenteerd. Omwonende worden hierover geïnformeerd.

Wilt u meer informatie, stuur dan een e-mail naar Jakko Swart via j.swart@waddinxveen.nl.