Het ministerie van VWS stelt gratis mondkapjes en zelftests beschikbaar aan inwoners met lage inkomens via gemeenten. Op dit moment treffen we de voorbereidingen voor de logistiek en hoe de verdeling binnen de gemeente plaats kan vinden. Zodra hier meer over bekend is publiceren we dit op onze website.