Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dit zijn kosten voor gezondheidszorg, een beperking of een andere reden.

Het gaat dan om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen en die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt (bijvoorbeeld van de zorgverzekering). Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente kijkt naar uw omstandigheden, zoals uw financiële situatie.

Bijzondere bijstand is niet alleen voor mensen met een uitkering van de gemeente. Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. De regeling is dus ook voor mensen die loon, pensioen of een ander soort uitkering ontvangen. Wel geldt: hoe hoger uw inkomen (en meer draagkracht) hoe minder bijzondere bijstand u kunt krijgen. Dus hoe lager uw inkomen of uitkering is hoe meer u in aanmerking komt voor deze regeling. We kijken ook naar het inkomen en vermogen van andere gezinsleden.  

Wanneer krijg ik bijzondere bijstand?

U heeft in de meeste gevallen recht op bijzondere bijstand als u onder andere aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • u woont en verblijft rechtmatig in de gemeente Waddinxveen;
 • u bent 18 jaar of ouder;
 • u hebt de kosten gemaakt en kunt aantonen dat de kosten noodzakelijk zijn;
 • u heeft niet genoeg inkomen en vermogen om de kosten (gedeeltelijk) zelf te betalen;
 • er is geen andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw zorgverzekering.

Of u bijzondere bijstand krijgt hangt af van verschillende zaken. Wij kijken naar uw inkomen en vermogen. Inkomen is het bedrag dat u maandelijks/per 4 weken ontvangt, bijvoorbeeld salaris of AOW. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden/partner. Is het inkomen of vermogen te hoog? Dan kan het zijn dat u (een deel van) de kosten zelf moet betalen.  

Gift of geldlening

De gemeente kijkt ook of u de bijzondere bijstand als gift of lening krijgt. Als u bijzondere bijstand als lening krijgt, moet u de gemeente terugbetalen.  

Hoe werkt het?

Heeft u een consulent van de gemeente? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen via het aanvraagformulier. Let op: u heeft hiervoor uw DigiD-code nodig.

Heeft u geen consulent? Bel dan met het Team Wadwijzer via telefoonnummer 140182.

Wat gebeurt er daarna?

 1. U dient een verzoek in.
 2. Na ontvangst van uw verzoek krijgt u een aanvraagformulier en een inlichtingenformulier thuisgestuurd.
 3. Met de door u ingeleverde formulieren en bewijsstukken beoordeelt de gemeente of u recht heeft.
 4. Bij de beoordeling bekijkt de gemeente de volgende punten:
 • heeft u recht op bijzondere bijstand;
 • zijn er andere mogelijkheden zoals eigen inkomen of vermogen;
 • kunt u bij een andere instantie terecht, bijvoorbeeld uw zorgverzekering.

U ontvangt binnen acht weken een reactie. Deze acht weken worden verlengd als wij meer informatie van u nodig hebben. Op uw aanvraag wordt een besluit genomen. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.

Wat heb ik nodig?

Wat heb ik nodig om een aanvraag in te dienen?

 • identiteitsbewijzen van u, eventueel uw partner en/ of andere gezinsleden;
 • bankafschriften van alle betaal- en spaarrekeningen van de laatste drie maanden, ook van uw partner en/of andere gezinsleden;
 • overzicht van schulden;
 • bewijsstukken van vermogen: bijvoorbeeld het kentekenbewijs van uw auto of informatie over de waarde van uw woning.
 • omschrijving van de bijzondere kosten;
 • bewijsstukken van deze kosten (bijvoorbeeld een factuur).

Tips

Bewaar de bewijzen

Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U krijgt alleen bijzondere bijstand als u kunt laten zien dat u kosten maakt.

Direct regelen

Heeft u al een consulent vul dan het aanvraagformulier in:

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?