Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dit zijn extra kosten bij ziekte, een beperking of een andere reden.

Het moet gaan om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt (bijvoorbeeld van de zorgverzekering). Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente.

Hoe werkt het?

De gemeente bekijkt of u bijzondere bijstand krijgt:

 • Gaat u de kosten ook echt maken?
 • Zijn de kosten noodzakelijk (bijvoorbeeld om medische redenen)?
 • Kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen?
 • Is er geen andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw ziektekostenverzekeraar?

Deel van kosten zelf betalen

Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Soms moet u een deel van de kosten zelf betalen.

Wat moet ik doen?

Heeft u nog nooit contact gehad met een consulent van de gemeente? Bel dan met Team Wadwijzer via telefoonnummer 14 0182

Weet u wie uw consulent is, dien dan uw aanvraag in via het aanvraagformulier. Let op: u heeft hiervoor uw DigiD-code nodig.

Procedure

 1. Na ontvangst van uw verzoek krijgt u een aanvraagformulier en inlichtingenformulier thuisgestuurd.
 2. Met de door u ingeleverde aanvraag- en inlichtingenformulieren en bewijsstukken beoordeelt de gemeente of u recht heeft op bijzondere bijstand.
 3. Deze beoordeling bestaat uit de volgende afwegingen:
 • Behoort u tot de rechthebbenden?
 • Zijn er andere voorzieningen, zoals eigen middelen (inkomen of vermogen)?
 • Kunt u bij een andere instantie terecht, bijvoorbeeld bij uw ziektekostenverzekeraar?
 • Bij de berekening van de hoogte van de financiële ondersteuning spelen de bijzondere kosten en uw eigen vermogen een rol.

Besluitvorming

De hele procedure mag maximaal acht weken duren, gerekend vanaf de datum van aanvraag, inclusief ontvangst van alle gevraagde gegevens. Tegen het besluit op uw aanvraag kunt u bezwaar maken.

Wat heb ik nodig?

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
 • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
 • omschrijving van de bijzondere kosten.

Tips

Bewaar de bewijzen

Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U krijgt alleen bijzondere bijstand als u kunt laten zien dat u kosten maakt.

Direct regelen

Heeft u al een consulent vul dan het aanvraagformulier in:

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?