U kunt als zelfstandig ondernemer ook een aanvraag doen voor tijdelijke (aanvullende) financiële ondersteuning. 

Lees verder op de pagina Coronavirus: hulp voor ondernemers

Wie kunnen gebruik maken van de Bbz?

 • starters;
 • ondernemers;
 • ondernemers die het bedrijf willen stoppen.

Welke hulp kunt u krijgen?

Aanvulling tot bijstandsniveau

De Bbz-uitkering is een aanvulling op het totale inkomen van u en uw eventuele partner. Een uitkering telt ook mee als inkomen. De Bbz-uitkering vult het inkomen aan tot het bijstandsbedrag. Bekijk de bedragen op site van de Rijksoverheid(externe link).

Bedrijfskapitaal Bbz

Soms kunt u in aanmerking komen voor een lening of gift voor uw bedrijfskapitaal. Of u een lening of een gift krijgt, hangt af van uw vermogen. 

U heeft een uitkering van de gemeente en wilt een eigen bedrijf starten of als zelfstandige aan de slag

De gemeente beoordeelt eerst uw ondernemingsplan. Gaat het om levensvatbaar bedrijf en voldoet u aan de andere voorwaarden? Dan kan de gemeente u helpen in met behulp van de Bbz. De gemeente neemt een besluit over hoe hoog de uitkering is en lang deze duurt. 

De uitkering voor levensonderhoud is een aanvulling op uw inkomsten uit uw bedrijf (tot de voor u geldende norm). Deze uitkering ontvangt u 6 maanden. Hierna kan de uitkering vaker verlengd worden tot maximaal 36 maanden.

Een starterslening is een lening waarover u rente betaalt.  

U heeft een WW-uitkering en wilt een eigen bedrijf starten

U kunt een eigen bedrijf starten maar dit heeft wel invloed op de hoogte van uw WW-uitkering. Neem hiervoor contact op met het UWV.

Als u start, kunt u een starterslening aanvragen waarover u rente betaalt.  

Uw eigen bedrijf heeft financiële problemen

Heeft u tijdelijk financiële problemen dan kan u een uitkering en/of bedrijfslening aanvragen. Uw bedrijf moet wel levensvatbaar zijn. Dit betekent dat u na het ontvangen van de uitkering/lening weer door kan gaan met uw bedrijf.

U wilt stoppen met uw eigen bedrijf omdat het niet levensvatbaar is

U komt misschien in aanmerking voor een Bbz-uitkering voor de kosten van uw levensonderhoud. Met deze aanvullende uitkering kunt u uw inkomen aanvullen tot bijstandsniveau.

U bent geboren vóór 1960 en uw eigen bedrijf is niet levensvatbaar

U kunt dan een Bbz-uitkering aanvragen om uw kosten van levensonderhoud te betalen. Ook kunt u een lening aanvragen om te investeren in uw bedrijf. Soms hoeft u dit bedrag niet terug te betalen.

Voorwaarden:

 • U bent een zelfstandige en bent geboren vóór 1960.
 • U voldoet aan het urencriterium. Dit is een minimum aantal uren die u aan uw bedrijf moet besteden voor fiscale aftrekposten.
 • Uw inkomen uit uw bedrijf of beroep is lager dan de bijstandsnorm.
 • U heeft minstens 10 jaar achter elkaar een bedrijf of een zelfstandig beroep uitgeoefend, voorafgaand aan uw aanvraag.
 • Uw bruto inkomen uit uw onderneming is gemiddeld ten minste € 8.068,- per boekjaar (in 2020). 

Wat moet ik doen?

U vraagt de bijstand aan bij de gemeente.

Als u ondernemer in de binnenvaart bent, dan kunt u terecht bij de centrumgemeente waar u op het moment van aanvraag verblijft (Groningen, Amsterdam, Zwolle, Nijmegen, Nieuwegein, Rotterdam, Terneuzen, Geertruidenberg of Maasbracht (gemeente Maasgouw)).

Wat heb ik nodig?

Welke documenten u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Een aantal documenten hebt u in ieder geval nodig:

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden
 • bewijs burgerservicenummer van u en eventueel uw partner en gezinsleden
 • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • inlichtingenformulier met de benodigde bewijsstukken
 • bewijzen over uw inkomen, vermogen en schulden
 • ondernemingsplan (als u uw eigen bedrijf wilt starten)

Hebt u een eigen bedrijf met financiële problemen of dat niet levensvatbaar is? Dan hebt u meestal ook de volgende documenten nodig:

 • jaarcijfers van de laatste 3 jaar
 • de laatste aangifte Inkomstenbelasting
 • een prognose voor de komende jaren
 • bewijzen van afwijzingen op aanvragen voor financiering door banken
 • een overzicht van debiteuren en crediteuren

Meer informatie

Binnen 13 weken ontvangt u bericht of u bijstand krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?