In de parkeergarage onder het Gouweplein is sinds september 2018 sprake van schade aan het beton door loslatende betonstukjes. Toen is meteen een aantal reparaties uitgevoerd. Tijdens een recente controle bleek dat nieuwe schade was ontstaan op andere plekken in de parkeergarage. Om de veiligheid van bezoekers van de parkeergarage te kunnen waarborgen is besloten een deel af te zetten. Buiten de hekken is de parkeergarage veilig te gebruiken.

Werkzaamheden

De schade heeft geen gevolgen voor de constructie van de parkeergarage of voor de bovenliggende gebouwen. Om het herstel grondig uit te voeren, is het nodig om méér parkeerplaatsen af te zetten dan eerder was gedaan. Sinds 5 juni voert de aannemer herstelwerkzaamheden uit. Een deel van de parkeergarage is openbaar toegankelijk gebied. Om de veiligheid voor bezoekers te garanderen en materiële schade te voorkomen, is de burgemeester bevoegd om de afzettingen in de parkeergarage te (laten) plaatsen.

Oorzaak

De betonstukjes komen los als gevolg van wrijving tussen verschillende betonelementen en het op een aantal plaatsen ontbreken van een folie dat deze wrijving normaal gesproken voorkomt. Na de inspectie en het herstel in 2018 was de verwachting dat deze problemen verholpen zouden zijn. Bij een nieuwe controle in 2019 bleek dat deze problemen ook op een aantal andere locaties in de parkeergarage voorkomen. De scheuren die nu geconstateerd zijn, waren toen niet zichtbaar. De aannemer die nu herstelwerkzaamheden uitvoert, controleert de hele parkeergarage en herstelt daar waar nodig deze tekortkomingen.