Een duurzame, landelijke en bereikbare regio. Dat is waar de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen, het hoogheemraadschap van Rijnland en de regio Midden-Holland samen aan werken in het gebied rondom de Gouwe.

Ambitie

De ambitie voor dit gebied is het versterken van de economische concurrentiekracht en een aantrekkelijk gebied te creëren om te wonen, werken en leven. In het gebied rondom de Gouwe zitten knelpunten die de leefbaarheid onder druk zetten. De ambities zijn opgeschreven in de gebiedsvisie Beter Bereikbaar Gouwe. Dit zijn ideeën om van het gebied Gouwe in 2030 een prettige omgeving te maken voor iedereen. Goed bereikbaar, leefbaar, duurzaam en economisch aantrekkelijk.

Scenario’s

Om dit voor elkaar te krijgen, zijn in 2018, samen met belanghebbenden, oplossingsrichtingen voor de lange termijn bedacht en doorgerekend. Die noemen we scenario’s. De vijf scenario’s zijn vooral onderscheidend op de thema’s vaarwegen, wegen, oeververbindingen, openbaar vervoer en fiets. In elk scenario wordt in ieder geval voorgesteld om fietsroutes en het openbaar vervoer te versterken. En om sloepen, vanwege de veiligheid, een alternatief te bieden voor de rivier de Gouwe. De mogelijkheid van een weg door het Gouwebos is in 2018 afgevallen.

Fasering

Met drie scenario’s ‘Sterke Gouwe’, ‘Oeververbinding Noord’ en ‘Ringwegen’. en de gebiedsvisie Beter Bereikbaar Gouwe gaan we door naar fase 2. In 2019 gaan de partners de oplossingsrichtingen verder onderzoeken en belanghebbenden betrekken bij de uitwerking van maatregelen. De maatregelen die het meeste bijdragen aan de oplossing komen in een uitvoeringsprogramma. De politiek neemt dan in 2020 een besluit over het uitvoeringsprogramma.

Meer informatie vindt u op de website Beter Bereikbaar Gouwe.

Auto rijdend richting de hefbrug