Wijkregie in Waddinxveen

Home > Bestuur > Wijkregie in Waddinxveen

Wijkregie in Waddinxveen

Met Wijkregie werken bewoners, de vier wijkplatforms en professionele partners samen aan een schonere, veiligere en leefbare wijk. Wijkregie is een netwerk waaraan gemeente, politie, woningcorporaties, welzijnswerk, onderwijs én bewoners(organisaties) deelnemen. Sámen inzetten voor de leefbaarheid in de wijken.

Wijkregie is in het leven geroepen om behalve aan de fysieke kant van leefbaarheid ook aandacht te besteden aan de sociale kant. Het gaat dan niet bijvoorbeeld om rondslingerend afval, maar om de maatschappelijke achtergronden van problemen. Als schakel tussen de gemeente, verenigingen, organisaties en bewoners, heeft de gemeente een wijkregisseur aangesteld. Dit is een ‘bruggenbouwer’ die de partijen bij elkaar brengt, zodat deze samen problemen kunnen aankaarten en gezamenlijk met oplossingen komen.

Iedereen die een actieve bijdrage wil en kan leveren aan de leefbaarheid van een wijk, is een goede partner voor wijkregie. Vaste wijkpartners zijn: gemeente, politie, welzijnswerk, bewonersorganisaties, woningcorporaties en het onderwijs. Iedere wijk kent daarnaast tal van verenigingen, instellingen en organisaties met een grote betekenis voor de leefbaarheid. Denk maar eens aan kerken, sportverenigingen, stichtingen en winkeliers.

Archief