Verordening Sociaal Domein gemeente Waddinxveen 2018

Home > Bestuur > Verordeningen en reglementen > Maatschappelijke zorg en welzijn > Verordening Sociaal Domein gemeente Waddinxveen 2018

Verordening Sociaal Domein gemeente Waddinxveen 2018

De raad van de gemeente Waddinxveen heeft op 20 september 2017 de verordening vastgesteld.