Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2019

Home > Bestuur > Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2019

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2019

Hier vindt u de definitieve uitslagen en proces-verbalen van de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2019. Deze liggen ter inzage bij de Publieksbalie.

Definitieve uitslag verkiezingen Provinciale Staten 2019

Definitieve uitslag verkiezingen Waterschap Rijnland 2019

Definitieve uitslag verkiezingen Waterschap Schieland en Krimpenerwaard 2019

OSV-files (Ondersteunende Software Verkiezingen) van de verkiezingsuitslagen

Proces-verbalen van de verkiezing Provinciale Staten 2019

Proces-verbalen verkiezing Waterschap Rijnland 2019

Proces-verbalen verkiezing Waterschap Schieland en Krimpenerwaard 2019

Liveblog

Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen gehouden. Op het liveblog vindt u het laatste nieuws en de uitslagen.

Op 2 maart zijn de stempassen voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen bezorgd. 

Digitaal overzicht stemlocaties  Informatie en regels plakken posters verkiezingen

Aanwezigheid publiek bij tellen van de stemmen

Op grond van de Kieswet mogen kiezers aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen op het stembureau. De telling is dus openbaar. Ook u bent welkom om aanwezig te zijn op het stembureau, dus óók als na 21.00 uur de stemmen worden geteld.

Meer informatie:

Ga naar Verkiezingen Europees Parlement