Vergaderkalender

Home > Bestuur > Vergaderkalender

Vergaderkalender

De raadsvergaderingen zijn openbaar en worden een week van tevoren aangekondigd in de gemeenterubriek in Hart van Holland en staan met bijbehorende vergaderstukken in de vergaderkalender. In de vergaderkalender kunt u de vergaderingen van de gemeenteraad ook achteraf beluisteren. Kies in de kalender de vergadering waarvan u de geluidsfragmenten wilt horen.

De vergaderkalender is een aparte website.

Ga meteen naar de vergaderkalender