Register gemeenschappelijke regelingen

Home > Bestuur > Register gemeenschappelijke regelingen

Register gemeenschappelijke regelingen

Waddinxveen werkt met veel gemeenten en andere organisaties samen. In sommige gevallen worden afspraken over deze samenwerking vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. De wet die deze vorm van samenwerking mogelijk maakt en daar eisen aan stelt is de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op grond van artikel 27 van die wet houden burgemeester en wethouders een register bij van de regelingen waaraan hun gemeente deelneemt.

Het register vermeldt de deelnemers, de wettelijke voorschriften die op de bevoegdheden van het samenwerkingsverband van toepassing zijn, de bevoegdheden die zijn overgedragen, het adres en de plaats van vestiging en of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.