Raadsinformatiesysteem (RIS) | Vergaderkalender

Home > Bestuur > Raadsinformatiesysteem (RIS) | Vergaderkalender

Raadsinformatiesysteem (RIS) | Vergaderkalender

Alle informatie over de gemeenteraad vindt u in het raadsinformatiesysteem:

Samenstelling raad

Weekmap

Commissie- en raadsvergaderingen

De vergaderingen van de gemeenteraad worden vanaf juli 2018 anders georganiseerd. De informerende en opiniƫrende raadsvergadering zijn vervangen door twee commissievergaderingen: de commissie Maatschappij en Financiƫn en de commissie Ruimte en Infrastructuur. In de commissies worden de raadsvergaderingen voorbereid. De commissies en de raad vergaderen maandelijks.

De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar en worden in de meeste gevallen een week van tevoren aangekondigd in de gemeenterubriek in Hart van Holland en staan met bijbehorende vergaderstukken in de vergaderkalender. In de vergaderkalender kunt u de vergaderingen van de gemeenteraad live volgen maar ook achteraf terug kijken en beluisteren. Klik op de betreffende vergaderdatum voor het starten van de live-uitzending.

Ook worden er thema-avonden georganiseerd om presentaties te houden. Deze avonden zijn informeel, openbaar en hebben geen politiek karakter.

Ga meteen naar het raadsinformatiesysteem | vergaderkalender