Gemeenteraadsverkiezing 2018 | Referendum Wiv

Home > Bestuur > Gemeenteraadsverkiezing 2018 | Referendum Wiv

Gemeenteraadsverkiezing 2018 | Referendum Wiv

Op 21 maart 2018 vindt de gemeenteraadsverkiezing plaats. Ook wordt er op die dag een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

Informatie over Wiv 2017 vindt u op www.referendumwiv2017.nl. De volledige tekst van de Wiv 2017 vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Voorbeeld van het stembiljet voor het referendum

Programma politieke partijen

Digitaal overzicht stemlocaties

Stemmen met een beperking

Bekendmakingen verkiezing en referendum

Alle informatie over de verkiezing en referendum die verschenen is in de gemeenterubriek van Hart van Holland en aanvullende informatie vindt u rechts onder de kop 'Bekendmaking'.

Meer informatie: