Bestemmingsplannen en milieueffectrapportages

Home > Bestuur > Bestemmingsplannen en milieueffectrapportages

Bestemmingsplannen en milieueffectrapportages

Hieronder vindt u de bestemmingsplannen voor zover deze beschikbaar zijn in pdf-formaat. Recente (ontwerp) bestemmingsplannen zijn volledig digitaal te raadplegen via

www.ruimtelijkeplannen.nl.

De website ruimtelijkeplannen.nl ontsluit ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die afkomstig zijn van gemeenten, provincies en het rijk. Op die website selecteert u het tabblad ‘Bestemmingsplannen’. Vervolgens kunt u een (ontwerp)bestemmingsplan oproepen op het scherm, bijvoorbeeld door uw adres in te typen of in te zoomen op de kaart. U kunt ook de plan-ID ingeven.

Archief