Veiligheidsmonitor 2013

Home > Bestuur > Beleidsnota's > Openbare Orde en Veiligheid > Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013

De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten en politie. In 2013 heeft Waddinxveen meegedaan aan de Veiligheidsmonitor. Dit rapport doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek.