Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2016

Home > Bestuur > Beleidsnota's > Bestuur en Dienstverlening > Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2016

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2016

Op 9 juli 2014 heeft de gemeenteraad het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2016 vastgesteld.
In het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2016 zijn doelstellingen beschreven, met name op het gebied van het voorkomen van overmatig alcoholgebruik onder jongeren. Het plan is gebaseerd op een integrale beleidsvisie. Een integrale en daadkrachtige samenwerking tussen de partners wordt, samen met de regierol van de gemeente, gezien als de belangrijkste randvoorwaarden voor dit Preventie- en Handhavingsplan. Nu het plan is vastgesteld wordt er in samenwerking met het veld een uitvoeringsprogramma alcohol 2014-2016 gerealiseerd.