Afval Scheiden Loont – Nieuw afvalbeleid

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Bekendmakingen week 37 2017 > Afval Scheiden Loont – Nieuw afvalbeleid

Afval Scheiden Loont – Nieuw afvalbeleid

Dit item is gearchiveerd op 13-11-2017

Gemeente Waddinxveen voert per 1 januari 2018 het systeem Afval Scheiden Loont in. De voorbereidingen zijn in volle gang. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende activiteiten en de momenten waarop u meer informatie kunt verwachten.

Nieuwe container voor restafval

Tussen 4 en 15 september ontvangt u een nieuwe container voor restafval (140 liter). Dit geldt niet voor inwoners in hoogbouw/appartementen. U kunt de nieuwe container direct gebruiken. U heeft hierover in de week van 29 augustus een brief ontvangen. Helaas is bij sommige adressen de informatie te laat door Post NL bezorgd. Deze inwoners zijn overvallen door de nieuwe container en dat vinden wij heel vervelend. Onze excuses hiervoor.

Container voor papier

Uit de resultaten van de inwonersenquête blijkt dat de meeste inwoners graag een container gebruiken voor papier. Daarom wordt uw restafvalcontainer, de nieuwe container voor papier. De brief met alle informatie ontvangt u tussen 15 en 19 september. Cyclus leegt de restafvalcontainer op 26 september voor de laatste keer. Daarna mag er alleen nog papier in. Let op: Cyclus leegt de papiercontainer pas vanaf 1 januari 2018. Tot die tijd kunt u uw papier op de oude manier wegbrengen.
Tussen 26 en 29 september worden de oude restafvalcontainers voorzien van de ‘I Love papier scheiden’ sticker. Dit gebeurt op de aanbiedplaats. Wilt u daarom uw container in die periode op de aanbiedplaats laten staan? Zodra de sticker geplaatst is, kunt u de container weer bij uw huis zetten.

Brengt u nu uw papier naar een vereniging?

Gemeente Waddinxveen en Cyclus gaan met de verenigingen in gesprek die nu actief zijn met het inzamelen van papier. Het doel is om in 2018 de papierinzameling gezamenlijk te organiseren.

Wilt u geen gebruik maken van de papiercontainer?

Cyclus haalt na 1 april de papiercontainers - van inwoners die de container niet willen - in één keer op. We kiezen voor één moment om de kosten zo laag mogelijk te houden. We kiezen voor ‘na 1 april’, omdat de ervaring leert dat inwoners de container na een tijdje proberen toch willen blijven gebruiken. Gebruikt u de papiercontainer niet, dan kunt u vanaf 1 april 2018 contact opnemen met de Klantenservice van Cyclus (0182) 547 500 om de container te laten ophalen.

Wat is Afval Scheiden Loont?

Afval Scheiden Loont is een nieuw systeem voor de berekening van de afvalstoffenheffing die u betaalt. Deze wordt gesplitst in een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel wordt lager dan de huidige afvalstoffenheffing. Daarvoor mag u net zoveel gft, papier, glas en plastic aanbieden als u maar wilt: zolang u het maar apart aanbiedt. Voor restafval betaalt u apart voor iedere keer dat u restafval aanbiedt via de grijze container of de ondergrondse containers. Dit bepaalt het variabele deel van uw afvalstoffenheffing. Uw afval wordt niet gewogen.

Heeft u vragen over Afval Scheiden Loont?

Op www.waddinxveen.nl/afvalscheidenloont staat een overzicht met de meest gestelde vragen. Begin oktober ontvangt u de tweede nieuwsbrief met meer informatie over Afval Scheiden Loont.

 

RSS