Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst Noordeinde 150a

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 5 2019 > Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst Noordeinde 150a

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst Noordeinde 150a

B&W hebben op 22 januari een overeenkomst, als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening, gesloten met de bewoners van Noordeinde 150a voor een functiewijziging van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning op Noordeinde 150a. Een zakelijke opgave van de inhoud van de overeenkomst ligt met ingang van 31 januari 2019 gedurende zes weken (t/m woensdag 13 maart 2019) ter inzage bij de Publieksbalie. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. van Veen, via 14 0182 of m.vanveen@waddinxveen.nl.

RSS