Verlenging beslistermijn

Verlenging beslistermijn

Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Piet Stuurmanweg 9: bouwen kassen en corridor (21-02-2019, zaaknr. 2018325351, publicatie besluit: 25-02-2019).
RSS