Verlenging beslistermijn

Verlenging beslistermijn

Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Tudor Tuinen (WDV01E2172, 2167, 2176, 2161 en 2174): bouwen 58 woningen en 20 appartementen (project Tudor Tuinen) (14-02-2019, zaaknr. 2018326311, publicatie besluit: 19-02-2019).
RSS