Verlenging beslistermijn

Verlenging beslistermijn

Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Piet Stuurmanweg (bouwnr B3A, WDV01C6188): bouwen distributiecentrum (kippie) (08-02-2019, zaaknr. 2018324230, publicatie besluit: 13-02-2019);
  • Limaweg 51: wijzigen bestemming kantoor naar wonen (18-12-2018, zaaknr. 2018252096, publicatie besluit: 13-02-2019).
RSS