Verlenging beslistermijn

Verlenging beslistermijn

Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Mercuriusweg 23A t/m 23F: het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw (28-01-2019, zaaknr. 2018305403) (Publicatiedatum besluit: 30-01-2019);
RSS