Verlenging beslistermijn

Verlenging beslistermijn

Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Arie Kempkesweg 20 t/m 56 en 39 t/m 59: bouwen 31 woningen (de Warande, Mooi wonen aan de Plasweg, 28-11-2018, zaaknr. 2018250970, publicatie besluit: 14-01-2019);
  • Bredeweg 11I: bouwen bedrijfswoning (Glasparel kavel 2, 08-01-2019, zaaknr. 2018286822, publicatie besluit: 14-01-2019).
RSS