Verlenging beslistermijn

Verlenging beslistermijn

Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Wilhelminakade 78: realiseren garage (14-01-2019, zaaknr. 2018267130, publicatie besluit: 18-01-2019).
RSS