Verleende apv-vergunningen

Verleende apv-vergunningen

De volgende vergunningen zijn verzonden op tussen haakjes vermelde datum:

  • N. de Haard-Schouten, drank- en horecavergunning en exploitatievergunning voor lunch- en pannenkoekenrestaurant Broer & Zus, Gouweplein 3, 2741 MW Waddinxveen (8-3-2019)
  • Lionsclub Waddinxveen–Boskoop, evenementvergunning voor kindermarkt Koningsdag 2019, locatie Houtstraat en Marktstraat (8-3-2019)
  • R. van Vliet, evenementvergunning voor plaatsen attractie Survival Rope Mobile op Koningsdag, locatie Gouweplein (8-3-2019)

Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de verleende vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld).

RSS