Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 9 2019 > Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

Op woensdag 20 maart organiseren wij de gecombineerde verkiezing van:

 1. de leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland;
 2. het algemeen bestuur van waterschap Rijnland;
 3. het algemeen bestuur van waterschap Schieland en de Krimpenerwaard.

Dit zijn aparte verkiezingen. Sommige regels rondom deze verkiezingen verschillen dan ook van elkaar.

Stemmen in één van de zestien stemlokalen in Waddinxveen met twee stempassen

De meeste kiezers die op 4 februari in Waddinxveen woonden, ontvangen op zaterdag 2 maart twee stempassen van ons. Eén voor de Provinciale Statenverkiezing en één voor het waterschap Rijnland óf Schieland en de Krimpenerwaard. Waddinxveen ligt namelijk in twee waterschappen. Met de stempassen kunt u in elk stembureau binnen Waddinxveen uw stemmen uitbrengen. Vergeet u dan niet uw identiteitsbewijs mee te nemen?

Kunt u niet zelf stemmen?

Vraag dan iemand anders om voor u te stemmen. Dat kan op twee manieren:

 1. Voor beide verkiezingen kan dat door uw stempassen aan een gemachtigde te geven. Wat zijn de voorwaarden?
 • De kiezer die voor u gaat stemmen moet zelf twee stempassen van ons hebben ontvangen.
 • Zet beiden op de achterkant van uw stempassen in een speciaal vakje een handtekening. Dit kunt u tot en met de verkiezingsdag doen;
 • Geef uw stempassen pas aan een ander mee, nadat u zelf heeft ingevuld wie voor u gaat stemmen.
 • Voor de waterschapsverkiezing geldt dat uw gemachtigde voor hetzelfde waterschap als u moet stemmen. Let hier goed op, want de grenzen van de twee waterschappen lopen dwars door Waddinxveen en zijn niet verbonden aan de stemgebieden.
 • U mag de machtiging niet in het stemlokaal afgeven.
 • Geef een (kopie van een) identiteitsbewijs van uzelf mee aan degene die voor u gaat
 • stemmen. Als dit ontbreekt, kan uw stem helaas niet worden uitgebracht. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen.
 • Uw gemachtigde moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn/haar eigen stem. Hij/zij kan dus bijvoorbeeld niet eerst ’s morgens zelf gaan stemmen en dan later ’s middags nog eens voor u.
 1. Voor beide verkiezingen kan dat door uw gemachtigde met een volmacht- bewijs te laten stemmen. Wat zijn de voorwaarden?
 • Vraag uiterlijk 15 maart een volmachtbewijs bij ons aan. Ga daarvoor naar onze website www.waddinxveen.nl, kies op de openingspagina voor de gele knop ‘Verkiezingen 2019’ en download het aanvraagformulier. Vul het formulier in, onderteken het en laat uw gemachtigde het formulier ook ondertekenen. Mail het gescande formulier dan naar gemeente@waddinxveen.nl. Natuurlijk mag u het formulier ook per mail of telefoon aanvragen en ingevuld en ondertekend per post naar ons terugsturen.
 • Uw gemachtigde moet zijn opgeroepen voor de Provinciale Statenverkiezing van Zuid-Holland en voor hetzelfde waterschap als u.
 • Uw gemachtigde krijgt van ons een volmachtbewijs dat hij/zij moet meenemen naar het stemlokaal.
 • Uw gemachtigde moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn/haar eigen stem.
 • Als u het volmachtbewijs kwijtraakt, krijgt u helaas geen nieuw volmachtbewijs.
 • U mag uw gegeven volmacht later niet meer intrekken.
 • U kunt uw volmachtstem voor de Provinciale Statenverkiezing in elk stembureau in Zuid-Holland laten uitbrengen.
 • Uw volmachtstem voor het waterschap kan alleen worden uitgebracht in de gemeenten die in hetzelfde waterschap liggen.

Voor beide manieren geldt:

 • U mag zelf niet meer stemmen.
 • Uw gemachtigde mag maximaal 2 volmachtstemmen per verkiezing uitbrengen.

In totaal kan hij of zij dus voor deze gecombineerde verkiezing maximaal 6 keer stemmen; 2 keer voor zichzelf en 4 keer voor een ander.

Wilt u wel zelf stemmen, maar dan buiten Waddinxveen?

Vraag dan uiterlijk 15 maart een kiezerspas aan met uw DigiD-inlogcode via onze website of voor dinsdag 19 maart 12.00 uur persoonlijk aan onze balie. Wat zijn de voorwaarden?

 • U krijgt van ons een kiezerspas. U kunt niet meer met uw stempas stemmen.
 • Met uw kiezerspas mag u voor de Provinciale Statenverkiezing alleen in Zuid-Holland stemmen.
 • Met uw kiezerspas mag u voor het waterschap alleen in het gebied van het waterschap stemmen. Let hier goed op, want dit gebied hoeft niet overeen te komen met de provinciegrens.
 • Ook met een kiezerspas heeft u een identiteitsbewijs nodig om te stemmen. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen.
 • Vergeet niet vooraf een afspraak te maken via onze website als u zelf aan onze balie een kiezerspas wilt aanvragen.

Vragen?

Mail, chat, WhatsApp of bel dan even met ons of kijk op www.waddinxveen.nl en kies op de openingspagina voor de gele knop ‘Verkiezingen 2019’.

RSS