Verkiezing Provinciale Staten en waterschappen

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 6 2019 > Verkiezing Provinciale Staten en waterschappen

Verkiezing Provinciale Staten en waterschappen

Op woensdag 20 maart organiseren wij twee verkiezingen:

 • de leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland;
 • het algemeen bestuur van waterschap Rijnland en van waterschap Schieland en de Krimpenerwaard.

Dit zijn aparte verkiezingen. Sommige regels voor deze verkiezingen verschillen dan ook van elkaar.

Stemmen in één van de 16 stemlokalen in Waddinxveen met twee stempassen

Zaterdag 2 maart ontvangen de meeste kiezers niet één, maar twee stempassen van ons. Dit geldt voor inwoners die op 4 februari in Waddinxveen woonden. Eén voor de Provinciale Statenverkiezing en één voor het waterschap Rijnland óf Schieland en de Krimpenerwaard. Waddinxveen ligt namelijk in twee waterschappen. Met deze stempassen kunt u in elk stembureau binnen Waddinxveen stemmen. Vergeet u dan niet uw identiteitsbewijs mee te nemen?

Kunt u niet zelf stemmen?

Vraag dan iemand anders om voor u te stemmen. Dat kan op twee manieren:

 1. Voor beide verkiezingen kan dat door uw stempassen aan een gemachtigde te geven. Wat zijn de voorwaarden?
 • De kiezer die voor u gaat stemmen, moet zelf twee stempassen van ons hebben ontvangen.
 • Zet beiden op de achterkant van uw stempassen in een speciaal vakje een handtekening. Dit kunt u tot en met de verkiezingsdag doen.
 • Geef uw stempassen alleen aan een ander mee nadat u zelf heeft ingevuld wie voor u gaat stemmen.
 • Voor de waterschapsverkiezing moet uw gemachtigde voor hetzelfde waterschap gaat stemmen. Let hier goed op want de grenzen van de twee waterschappen lopen dwars door Waddinxveen.
 • U mag de machtiging niet in het stemlokaal afgeven.
 • Geef een (kopie van een) identiteitsbewijs van u zelf mee aan degene die voor u gaat stemmen. Als dit ontbreekt, kan uw stem helaas niet worden uitgebracht. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen.
 • Uw gemachtigde moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn/haar eigen stem. Hij/zij kan dus bijvoorbeeld niet eerst ’s morgens zelf gaan stemmen en dan later ’s middags nog eens voor u.

 1. Voor beide verkiezingen kan uw gemachtigde met een volmachtbewijs stemmen. Dit zijn de voorwaarden:
 • Vraag uiterlijk 15 maart een volmachtbewijs. Ga daarvoor naar www.waddinxveen.nl, kies op de openingspagina voor de gele knop ‘Verkiezingen 2019’ en download het aanvraagformulier. Vul het formulier in, onderteken het en laat uw gemachtigde het formulier ook ondertekenen. Mail het gescande formulier naar gemeente@waddinxveen.nl. Natuurlijk mag u het formulier ook per mail of telefoon aanvragen en ingevuld en ondertekend per post naar ons terugsturen.
 • Uw gemachtigde moet zijn opgeroepen voor de provinciale statenverkiezing van Zuid-Holland en voor hetzelfde waterschap als u.
 • Uw gemachtigde krijgt van ons een volmachtbewijs dat hij/zij moet meenemen naar het stemlokaal.
 • Uw gemachtigde moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn/haar eigen stem.
 • Als het volmachtbewijs wegraakt, krijgt u helaas geen nieuw volmachtbewijs meer.
 • U mag uw gegeven volmacht later niet meer intrekken.
 • U kunt uw volmachtstem voor de provinciale statenverkiezing in elk stembureau in Zuid-Holland laten uitbrengen.
 • Uw volmachtstem voor het waterschap kan alleen worden uitgebracht in de gemeenten die in hetzelfde waterschap liggen.

Voor beide manieren geldt:

 • U mag zelf niet meer stemmen.
 • Uw gemachtigde mag maximaal 2 volmachtstemmen per verkiezing uitbrengen.

In totaal kan hij of zij dus voor deze gecombineerde verkiezing maximaal 6 keer stemmen: 2 keer voor zichzelf en 4 keer voor een ander.

Wilt u wel zelf stemmen, maar dan buiten Waddinxveen?

Vraag dan uiterlijk 15 maart online met uw DigiD via www.waddinxveen.nl een kiezerspas aan. Ook kunt u uiterlijk dinsdag 19 maart voor 12.00 uur persoonlijk aan onze balie een kiezerspas aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Als u een kiezerspas heeft aangevraagd, kunt u niet meer met uw stempas stemmen.
 • Met uw kiezerspas mag u voor de provinciale statenverkiezing alleen in Zuid-Holland stemmen.
 • Met uw kiezerspas mag u voor het waterschap alleen in het gebied van het waterschap stemmen. Let hier goed op want dit gebied hoeft niet overeen te komen met de provinciegrens.
 • Ook met een kiezerspas heeft u een identiteitsbewijs nodig om te stemmen. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen.
 • Vergeet niet via www.waddinxveen.nl vooraf een afspraak te maken als u aan onze balie een kiezerspas wilt aanvragen.

Vragen

Mail, chat, WhatsApp of bel dan even met ons of surf naar www.waddinxveen.nl/verkiezingen.

RSS