Vergadering commissie bezwaarschriften dinsdag 19 februari

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 7 2019 > Vergadering commissie bezwaarschriften dinsdag 19 februari

Vergadering commissie bezwaarschriften dinsdag 19 februari

Dinsdag 19 februari 2019, aanvang 19.30 uur

Locatie: gemeentehuis

Op de agenda o.a.:

  • bezwaarschrift tegen een besluit, inhoudende de verlening omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van openbaar groen als tuin en het daarop bouwen van een schuur, een overkapping en een schutting, op een perceel aan de Peuleyen (NB: openbare hoorzitting: aanvang 20:30 uur);

De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij het secretariaat van de commissie.

RSS