Rectificatie terinzagelegging concept Huisvestingsverordening Waddinxveen 2019

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 4 2019 > Rectificatie terinzagelegging concept Huisvestingsverordening Waddinxveen 2019

Rectificatie terinzagelegging concept Huisvestingsverordening Waddinxveen 2019

Per abuis stond in de publicatie van 16 januari geen termijn van terinzagelegging. De termijn voor het indienen van een zienswijze loopt van 16 januari 2019 t/m 27 februari 2019. Tijdens de terinzagelegging kan iedereen zienswijzen indienen. De schriftelijke zienswijzen dient u in bij de gemeenteraad, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Heeft u vragen of wilt u een mondelinge zienswijze indienen, neem dan contact op met de afdeling Ruimte, de heer Nome, via telefoonnummer 14 0182 of e-mail: gemeente@waddinxveen.nl.

RSS