Protocol cameratoezicht gemeentehuis Waddinxveen

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 7 2019 > Protocol cameratoezicht gemeentehuis Waddinxveen

Protocol cameratoezicht gemeentehuis Waddinxveen

Op 5 februari 2019 heeft het college van B&W het Protocol cameratoezicht gemeentehuis Waddinxveen vastgesteld. Dit is in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving vastgesteld. Het protocol is officieel bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt het protocol ook downloaden. 

RSS